Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadPovinně zveřejňované informacePotřebuji vyřídit - životní situaceDoprava

Doprava

Návody pro řešení životních situací


1. 2. 2011

5.11 - Omezení obecného užívání silnice I. třídy uzavírkami a objížďkami

Omezení obecného užívání silnice I. třídy uzavírkami a objížďkami podle § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Celý článek

1. 2. 2011

5.12 - Povolení nadměrní přepravy v rámci kraje

Povolení zvláštního užívání silnice I., II. a III. třídy podle §25 odst. 6 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (nadměrná přeprava) v rámci kraje.

Celý článek

1. 2. 2011

5.13 - Povolení pro: skládání a nakládání věcí, stavební práce, vyhrazené parkování, provoz stánků...

Povolení zvláštního užívání silnice I. třídy a silničního pomocného pozemku podle § 25 odst. 1 zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s podle § 25 odst. 6 písm. c) bodů 2. až 6. a písm. d) a e) zákona č. 13/1997 Sb., (pro umísťování, skládání a nakládání věcí nebo materiálů nesloužících k údržbě nebo opravám těchto komunikací …, pro provádění stavebních práceí, pro zřizování vyhrazenáého parkování, pro zřizování a provoz stánků …, pro audiovizualní tvorbau, pro umístění inženýrských sítí …, pro pořádání sportovních, kulturních, náboženských, zábavních a podobných akcí, …)

Celý článek

1. 2. 2011

5.14 - Zvláštní užívání silnice I. třídy a silničního pomocného pozemku pro umisťování a provozování reklamního zařízení

Povolení zvláštního užívání silnice I. třídy a silničního pomocného pozemku podle § 25 odst. 6 písm. c) bodu 1. zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů pro umísťování a provozování reklamních poutačů, propagačních a jiných zařízení, světelných zdrojů, barevných ploch a jiných obdobných zařízení (dále jen "reklamní zařízení").

Celý článek

18. 2. 2011

5.15 - Stanovení místní a přechodné úpravy provozu a užití zařízení pro provozní informace na silnici I. třídy

Stanovení místní a přechodné úpravy provozu a užití zařízení pro provozní informace na silnici I. třídy

Celý článek

18. 2. 2011

5.16 - Povolení zřizování a provozování reklamního zařízení v silničním ochranném pásmu silnice I. třídy

Povolení zřizování a provozování reklamního zařízení v silničním ochranném pásmu silnice I. třídy podle ustanovení § 31 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Celý článek

18. 2. 2011

5.17 - Povolení stavby či terénní úpravy v silničním ochranném pásmu silnice I. třídy

Povolení stavby či terénní úpravy v silničním ochranném pásmu silnice I. třídy podle ustanovení § 32 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Celý článek