Granty a dotace archiv

23.3.2004

2004 :: Výsledky 1. a 2. kola dotačního řízení

Výsledky 1. a 2. kola dotačního řízení v programu podpory nestátním neziskovým subjektům poskytujících sociální služby na území Královéhradeckého kraje. Přehled přidělených částek je uveden v přílohách.

19.7.2003

2002 :: Dotace a příspěvky v roce 2002

V roce 2002 proběhlo vůbec první dotační řízení na podporu organizací pracujících v sociální oblasti. V grantovém programu v sociální oblasti bylo předloženo celkem 64 projektů. Finanční podporu od Královéhradeckého kraje získalo celkem 35 projektů, 29 projektů nebylo finančně podpořeno. Jeden projekt byl po vyhlášení výsledků zrušen, takže finanční podpora nebyla vyplacena.