Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj krajeKrajské dotační programyArchivDotace do roku 2007Sociální oblast

Sociální oblast

12. 7. 2006

2006 :: Výsledky námitkového řízení

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém mimořádném zasedání schválilo výsledky námitkového řízení

Publikoval: Kateřina Ulíková

Celý článek

4. 7. 2006

2007::Dotační řízení MPSV ČR pro rok 2007

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odbor sociálních služeb vyhlásilo pro rok 2007 výběrové dotační řízení k poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rok 2007 pro právnické a fyzické osoby, které poskytují sociální služby

Publikoval: Kateřina Ulíková

Celý článek

17. 5. 2006

2006 :: Výsledky dotačního řízení - zdravotně sociální program

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo výsledky dotačního řízení v Programu podpory nestátních neziskových organizací a fyzických osob, které poskytují zdravotně sociální služby na území Královéhradeckého kraje v roce 2006

Publikoval: Kateřina Ulíková

Celý článek

17. 5. 2006

2006 :: Výsledky dotačního řízení - sociální program 2. kolo

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo výsledky dotačního řízení v Programu podpory nestátních neziskových subjektů, fyzických osob, obcí a jejich příspěvkových organizací poskytujících sociální služby na území Královéhradeckého kraje - 2. kolo pro rok 2006

Publikoval: Kateřina Ulíková

Celý článek

3. 2. 2006

2006 :: Výsledky dotačního řízení - cílové skupiny senioři a zdravotně postižení

Zastupitelstvo královéhradeckého kraje schválilo výsledky 1. kola dotačního řízení pro rok 2006 - cílové skupiny senioři a zdravotně postižení

Publikoval: Kateřina Ulíková

Celý článek

29. 9. 2005

2005 :: Výsledky námitkového řízení

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo na svém zasedání dne 22. září výsledky námitkového řízení

Publikoval: Kateřina Ulíková

Celý článek

22. 7. 2005

2005 :: Výsledky výběrového dotačního řízení pro rok 2005 - zdravotně sociální služby

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo výsledky výběrového dotačního řízení pro rok 2005 - zdravotně sociální služby

Publikoval: Kateřina Ulíková

Celý článek

21. 4. 2005

2005 :: Výsledky výběrového dotačního řízení pro rok 2005 - všechny cílové skupiny

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo na svém mimořádném zasedání konaném dne 28. 4. 2005 výsledky výběrového dotační řízení k poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2005 pro nestátní neziskové organizce, fyzické osoby, obce a jejich příspěvkové organizace poskytující sociální služby na území Královéhradeckého kraje

Publikoval: Kateřina Ulíková

Celý článek

31. 1. 2005

2005 :: Výsledky výběrového dotačního řízení pro rok 2005 - cílové skupiny senioři a zdravotně postižení

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo na svém zasedání konaném dne 27. 1. 2005 výsledky dotačního řízení v Programu podpory nestátním neziskovým subjektům a fyzickým osobám, které poskytují sociální služby seniorům a osobám se zdravotním postižením na území Královéhradeckého kraje

Publikoval: Kateřina Ulíková

Celý článek