Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj krajePakt zaměstnanosti

Pakt zaměstnanosti

Poslední aktualizace: 15. 2. 2017

Dne 24. 6. 2016 podepsalo těchto sedm signatářů Dohodu o partnerství – pakt zaměstnanosti Královéhradeckého kraje:

  • Královéhradecký kraj
  • Česká republika – Úřad práce ČR
  • Statutární město Hradec Králové
  • Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje
  • Regionální rada odborových svazů Českomoravské konfederace odborových svazů Královéhradeckého kraje
  • Svaz průmyslu a dopravy České republiky
  • Centrum investic, rozvoje a inovací

Pakt zaměstnanosti je smluvně uzavřené partnerství bez právní subjektivity, které se stává platformou pro vytvoření spolupráce k propojení politik a strategických aktivit v oblasti trhu práce a zaměstnanosti s rozvojem ekonomiky a konkurenceschopnosti Královéhradeckého kraje. Více informací naleznete zde (proklik na http://www.cirihk.cz/paktzamestnanosti.html ).

Aktivity v rámci PAKTU ZAMĚSTNANOSTI

Projekt ZAMĚSTNANÝ ABSOLVENT

Projekt, jehož nositelem je Královéhradecký kraj a partnery projektu jsou Centrum investic, rozvoje a inovací a Úřad práce, je zaměřen na absolventy středních a vyšších odborných škol do 25 let. V rámci projektu bude studentům nabídnuto poradenství a vzdělávání v oblastech týkajících se vstupu na trh práce a orientace na něm. Klíčovou aktivitou jsou však odborné praxe/stáže ve firmách, díky nimž získají studenti pracovní zkušenosti a návyky.

Projekt bude realizován v letech 2017 – 2018 a je podpořen z Operačního programu Zaměstnanost.

Více o projektu na - http://www.cirihk.cz/zamestnany-absolvent.html.

Projekt Predikce trhu práce – KOMPAS

Nositelem projektu je Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, Královéhradecký kraj je jedním z partnerů projektu. Cílem je vytvoření funkčního systému predikcí potřeb trhu práce na regionální i národní úrovni.

Projekt bude realizován v letech 2017 – 2020 a je podpořen z Operačního programu Zaměstnanost.

Kontaktní osoba:
Ing. Zdeňka Rychterová – senior expert
Tel. 495 817 487, e-mail zrychterova@kr-kralovehradecky.cz