Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj krajePakt zaměstnanosti

Pakt zaměstnanosti

Poslední aktualizace: 10. 11. 2016

Dne 24. 6. 2016 podepsalo těchto sedm signatářů Dohodu o partnerství – pakt zaměstnanosti Královéhradeckého kraje:

  • Královéhradecký kraj
  • Česká republika – Úřad práce ČR
  • Statutární město Hradec Králové
  • Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje
  • Regionální rada odborových svazů Českomoravské konfederace odborových svazů Královéhradeckého kraje
  • Svaz průmyslu a dopravy České republiky
  • Centrum investic, rozvoje a inovací

Pakt zaměstnanosti je smluvně uzavřené partnerství bez právní subjektivity, které se stává platformou pro vytvoření spolupráce k propojení politik a strategických aktivit v oblasti trhu práce a zaměstnanosti s rozvojem ekonomiky a konkurenceschopnosti Královéhradeckého kraje. Více informací naleznete zde (proklik na http://www.cirihk.cz/paktzamestnanosti.html ).

Aktivity v rámci PAKTU ZAMĚSTNANOSTI

Projekt ZAMĚSTNANÝ ABSOLVENT

Projekt, jehož nositelem je Královéhradecký kraj a partnery projektu jsou Centrum investic, rozvoje a inovací a Úřad práce, je zaměřen na absolventy středních a vyšších odborných škol do 25 let. V rámci projektu bude studentům nabídnuto poradenství a vzdělávání v oblastech týkajících se vstupu na trh práce a orientace na něm. Klíčovou aktivitou jsou však odborné praxe/stáže ve firmách, díky nimž získají studenti pracovní zkušenosti a návyky.

Projekt bude realizován v letech 2017 – 2018 a je podpořen z Operačního programu Zaměstnanost.

Více o projektu na - http://www.cirihk.cz/zamestnany-absolvent.html.

Projekt Predikce trhu práce – KOMPAS

Nositelem projektu je Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, Královéhradecký kraj je jedním z partnerů projektu. Cílem je vytvoření funkčního systému predikcí potřeb trhu práce na regionální i národní úrovni.

Projekt bude realizován v letech 2017 – 2020 a je podpořen z Operačního programu Zaměstnanost.

Kontaktní osoba:
Ing. Zdeňka Rychterová – senior expert
Tel. 495 817 487, e-mail zrychterova@kr-kralovehradecky.cz

Týden vzdělávání dospělých 2017

 Týden vzdělávání dospělých 2017 v Královéhradeckém kraji proběhne v termínu 6. – 10. listopadu 2017.

Pro letošní rok bude akce pojata více prožitkově a interaktivně - důraz bude kladen převážně na tvořivost, kreativitu, praktické ukázky, další vzdělávání a poznání sám sebe.

Účast na všech akcích je zdarma!

Organizaci Týdne vzdělávání dospělých 2017 v Královéhradeckém kraji opět zajišťují krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové spolu s kontaktními pracovišti v Náchodě, Rychnově nad Kněžnou, Jičíně a Trutnově. Akce je realizována pod záštitou Královéhradeckého kraje ve spolupráci s Asociací institucí vzdělávání dospělých ČR, která je nositelem ochranné známky Týdny vzdělávání dospělých®.

Bližší informace o akci naleznete v příloze a na http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/hkk/informace_z_useku_up/tyden_vzdelavani_dospelych.
Informace o průběhu Týdnů vzdělávání dospělých v dalších krajích ČR jsou k dispozici na www.tydnyvzdelavani.cz.

Programy akcí v jednotlivých regionech se pro vás momentálně připravují.