Svazek obcí Plynofikace

18. 5. 2018

Zpět na přehled DSO

kontaktní údaje členské obce
Choustníkovo Hradiště 102,544 42 Choustníkovo Hradiště
IČ: 71184341

Telefon: 499 692 941
E-mail: bohmova.hana@tiscali.cz, choustnikovo.hrad@iol.cz
WWW:
* Choustníkovo Hradiště
* Vlčkovice v Podkrkonoší
* Kuks
* Stanovice
Předmět činnost
* podpora hospodářsko-sociálního a kulturního rozvoje a obnovy venkova svazku obcí
* rozvoj členských obcí svazku s cílem napomoci celkovému rozvoji a prosperitě svazku obcí a jeho obyvatel
* úkoly v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany, veřejného pořádku, ochrany životního prostředí. cestovního ruchu a péče o zvířata
* zabezpečování čistoty členských obcí, správy veřejné zeleně a veřejného osvětlení, shromažďování a odvozu komunálních odpadů a jejich nezávadného zpracování, využití nebo zneškodnění, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních  vod, poštovních služeb
* zavádění, rozšiřování a zdokonalování sítí technického vybavení a systémů veřejné osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti území svazku obcí
* úkoly v oblasti ochrany ovzduší, úkoly související se zabezpečováním přestavby vytápění nebo ohřevu vody tuhými palivy na využití ekologicky vhodnějších zdrojů tepelné energie v obytných a jiných objektech ve vlastnictví obcí, konkrétně zejména plynofikace členských obcí včetně plynofikace nemovitostí, které jsou majetkem jednotlivých členů svazku obcí a slouží k bytovým, sociálním a zdravotnickým účelům
orgány svazku statutární orgány
* výbor svazku
* předseda svazku
* místopředseda svazku
* kotrolní výbor svazku
  • předseda Vratislav Vopálka
    544 42 Choustníkovo Hradiště 84
     
  •  místopředseda Ondřej Sucháček
    544 01 Stanovice 13
Datum vzniku: 8.9.2003 Datum zániku:

Soubory ke stažení