Dobrovolný svazek obcí Kladská stezka

16. 5. 2019

Zpět na přehled DSO

kontaktní údaje členské obce

T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice
IČ: 04708733

Telefon:
E-mail: starosta@ceskaskalice.cz
WWW: http://kladskastezka.cz/

 • Česká Skalice
 •  Jaroměř
 • Náchod
Předmět činnost
1. Činnost svazku je zaměřena zejména na výkon činností směřujících k systematickému a efektivnímu rozvoji zájmového území, ochranu a prosazování společných zájmů členských obcí a jejich spolupráci při rozvíjení činností týkajících se spolupráce ve všech oblastech, které členským obcím svazku přísluší ze zákona o obcích a případně dalších právních předpisů.
2. Svazek může vyvíjet i aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členů svazku; povinnost svazku, aby i tyto aktivity byly v souladu s účelem svazku, tím zůstává nedotčena.
3. Svazek může vedle své činnosti dle b. 1 vyvíjet též další činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti; to však pouze za podmínky, že jejím účelem je podpora hlavní činnosti svazku anebo hospodárné využívání majetku svazku. Tuto činnost musí schválit valná hromada.
4. Činnost svazku je zaměřena zejména na výkon činností směřujících k systematické a efektivní realizaci projektu Kladská stezka.
 
orgány svazku statutární orgány
 • valná hromada
 • předseda
 • místopředseda
 • kontrolní komise
 • předseda Bc. Martin Staněk Dis
  Tyršova 820, 552 03 Česká Skalice
  - zánik funkce: 23.11.2018
 • místopředseda Ing. Jiří Klepsa
  Jezbinská 955, 551 01 Jaroměř
  - zánik funkce: 23.11.2018
 • předsedkyně Ing. Zuzana Jungwirthová
  Sportovní 854, 552 03 Česká Skalice
  - vznik funkce: 23.11.2018
 • místopředsedkyně Ing. Pavla Maršíková
  Pod smrkem 2092, 547 01 Náchod
  - vznik funkce: 23.11.2018
Datum vzniku: 12.1.2016 Datum zániku:

Soubory ke stažení

 • stanovy (pdf, 1070 kB, 17.5.2018)

  Dobrovolný svazek obcí Kladská stezka

 • zakladatelská smlouva (pdf, 235 kB, 17.5.2018)

  Dobrovolný svazek obcí Kladská stezka