Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj krajeEvropské granty a dotaceKrajský akční plán rozvoje vzdělávání

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji (KAP)

Poslední aktualizace: 26.5.2016 15:21

Dne 1. 2. 2016 byla zahájena realizace projektu „Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji (KAP)“, jehož realizátorem je Královéhradecký kraj.

Logo KAP

Cílem projektu je zlepšení řízení škol, rozvoj hodnocení kvality vzdělávání a plánování strategických kroků vedoucích ke zvýšení kvality vzdělávací soustavy kraje i jednotlivých škol. KAP mimo jiné umožní plánovat, koordinovat a sledovat tematické intervence v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a v Integrovaném regionálním operačním program ve shodě s dlouhodobými potřebami a prioritami kraje a škol v území.

V rámci projektu budou postupně vytvořeny dva Krajské akční plány, které stanoví priority nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky na území Královéhradeckého kraje.

Projekt bude realizován v období od 1. 2. 2016 až 31. 1. 2022 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osa 3 Rovný přístup ke kvalitními předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.


pdf KAP KHK - základní informace (pdf, 284 kB, 15.2.2016 16:16)
základní informace o projektu KAP

Aktuální stav:

Dne 19. května 2016 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo výzvu č. 32 „Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol“ a výzvu č. 33 „Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol (SVL)“ k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.4 „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení“.

Bližší informace jsou na stránkách www.strukturalni-fondy.cz:

www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-32-Infrastruktura-strednich-a-vyssich-odbornych-skol

www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/33-vyzva-Infrastruktura-strednich-a-vyssich-odbornych-skol-(SVL)

Všechny projektové záměry předložené v rámci těchto výzev musí být v souladu s Krajským akčním plánem vzdělávání (KAP) a záměry musí být uvedeny v seznamu projektových záměrů pro investiční intervence IROP v příslušném KAP.Ve dnech 9. 5. a 11. 5. 2016 se uskuteční v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje setkání platforem

Vzdělávání pro život - Platforma se věnuje tématu podpora kariérového poradenství, rozvoje kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě. Setkání se uskuteční 9. 5. 2016 v 9.00 hod.

Správná volba povolání - Platforma se věnuje tématům podpora odborného a polytechnického vzdělávání, dalšího profesního vzdělávání, spolupráce škol a zaměstnavatelů, rozvoj infrastruktury SŠ a VOŠ. Setkání se uskuteční 9. 5. 2016 v 13.00 hod.

Vzdělávání pro všechny - Platforma se věnuje tématu podpora inkluzivního vzdělávání. Setkání se uskuteční 11. 5. 2016 v 9.00 hod.

Vzdělávání pro rozvoj osobnosti - Platforma se věnuje tématu rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti a klíčových kompetencí žáků. Setkání se uskuteční 11. 5. 2016 v 13.00 hod.

zip Pozvánky a přihlášky (zip, 335 kB, 5.4.2016 12:31)
Pozvánky a přihlášky na jednotlivé platformyDne 24. 2. 2016 proběhl úvodní workshop a tematické setkání s řediteli všech středních a vyšších odborných škol v kraji, kde byl projekt představen.

pdf Program workshopu (pdf, 209 kB, 29.2.2016 9:42)

zip Prezentace z workshopu (zip, 8600 kB, 3.3.2016 7:57)Po schválení formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti dne 8. 1. 2016 byla 1. 2. 2016 zahájena realizace projektu.
Kontakty:

Jméno Pozice v KAP E-mail Telefon
Ing. Petra Hnátová Projektová manažerka phnatova@kr-kralovehradecky.cz 495 817 434
Bc. Jaroslava Baštová Finanční manažerka a administrátorka jbastova@kr-kralovehradecky.cz 495 817 281
Bc. Iveta Lásková Věcná manažerka ilaskova@kr-kralovehradecky.cz 495 817 288
Mgr. Jindřiška Smejkalová Věcná manažerka jsmejkalova@kr-kralovehradecky.cz 495 817 462
Ing. Pavel Šubrt Věcný manažer psubrt@kr-kralovehradecky.cz 495 817 284
Mgr. Svatava Odlová Odborná řešitelka sodlova@kr-kralovehradecky.cz 495 817 269
Mgr. Martin Odl Odborný řešitel modl@kr-kralovehradecky.cz 495 817 233
Mgr. Daniel Horáček Odborný řešitel dhoracek@kr-kralovehradecky.cz 495 817 267
Naděžda Pozlerová Odborná řešitelka npozlerova@kr-kralovehradecky.cz 495 817 248
Mgr. Jiřina Klírová Odborná řešitelka jklirova@kr-kralovehradecky.cz 495 817 263
Dana Třísková Odborná řešitelka dtriskova@kr-kralovehradecky.cz 495 817 262

Autor: Petra Hnátová