Královéhradecký kraj

Rada pro rozvoj lidských zdrojů

Poslední aktualizace: 12. 8. 2004

Rada pro rozvoj lidských zdrojů Královéhradeckého kraje působí jako zvláštní poradní a iniciativní orgán nejen krajské samosprávy od ledna roku 2003.

Obsah

 

 Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
  • zajišťuje činnost sekretariátu Rady pro rozvoj lidských zdrojů
  • zajišťuje koordinaci a koncepční řízení rozvoje lidských zdrojů na úrovni regionu

 

 Činnost Rady pro rozvoj lidských zdrojů

Rada pro rozvoj lidských zdrojů Královéhradeckého kraje funguje od ledna 2003 jako iniciativní orgán Rady kraje. Schází se minimálně 4x ročně. K hlavním činnostem RRLZ patří:

  • koncepční práce (práce s programovými dokumenty krajskými i národními), definování priorit RLZ v kraji a dílčích opatření pro jejich dosahování
  • navrhuje, vybírá a koordinuje významné programy a projekty v oblasti RLZ
  • zprostředkování důležitých a aktuálních informací (k financování ze strukturálních fondů EU apod.) sociálním partnerům a pracovníkům KÚ
  • spolupráce s externími odborníky (MPSV, zaměstnavatelé, odborníci zaměření na specifické oblasti RLZ, kolegové zabývající se RLZ v jiných krajích), kteří jsou zváni na jednání RRLZ podle potřeby k předávání informací a zkušeností k jednotlivým oblastem

Pro řešení úzce zaměřených otázek, problémů, projektů apod. jsou v případě potřeby ustaveny pracovní skupiny složené ze zástupců RRLZ a odborníků na danou oblast.

 

 Členové Rady pro rozvoj lidských zdrojů Královéhradeckého kraje

 


Předseda: Mgr. Petr Masopust
(personální ředitel JIP východočeská, a. s.)
Členové RRLZ: PaedDr. Josef Lukášek
(člen Rady Královéhradeckého kraje)
RSDr. Ing. Otakar Ruml
(1. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje)

Mgr. Táňa Šormová
(členka Rady Královéhradeckého kraje)

JUDr. Radmila Šulcová
(vedoucí Odboru školství KÚ Královéhradeckého kraje)
Ing. Mgr. Jiří Vitvar
(vedoucí Odboru sociálních věcí KÚ Královéhradeckého kraje)
Mgr. Martin Horák
(ředitel Krajské pobočky v Hradci Králové Úřadu práce ČR)
Ing. Růžena Ryglová
(předsedkyně Regionální Rady Českomoravské konfederace odborových svazů)
Mgr. Nataša Ungermannová
(zástupkyně krajské rady Unie Czesha)
Ing. Vladislav Košťál
(ředitel SOŠ a SOU, Hradec Králové, Vocelova 1338)
PaedDr. Monika Žumárová, Ph.D.
(prorektorka pro strategii a rozvoj Univerzity Hradec Králové)
PhDr. Marie Jírů
(koordinátorka krajského zastoupení AIVD pro Královéhradecký kraj)
(Svaz průmyslu a dopravy České republiky)
Ing. Erika Javůrková
(zástupkyně Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje)
Ing. Josef Zilvar
(zástupce Regionální agrární komory Královéhradeckého kraje)

Ing. Jiří Myšák,
(personální ředitel společnosti VEBA textilní závody a.s. Broumov)

Ing. Karel Rada
(zástupce Asociace hotelů a restaurací ČR, ředitel hotelu Horizont)

Mgr. Milan Kubíček
(Continental Automotive Czech Republic s.r.o.)>
Ing. Jiří F. Grund
(zástupce Asociace exportérů)
Ing. Josef Vašek, ZBA
(zástupce Škoda AUTO a.s, závod Vrchlabí)

¨  

Sekretariát RRLZ - kontaktní informace

Mgr. Jana Fiedlerová
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
telefon: 495 817 332
fax: 495 817 393
e-mail: jfiedlerova@kr-kralovehradecky.cz