V Královéhradeckém kraji se vlakové jízdní řády téměř nezmění

2. 10. 2007 Autor: Imrich Dioszegi

Při prosincové změně jízdních řádů nedojde na většině tratí v Královéhradeckém kraji k žádným podstatným změnám. Na více než 90% tratí je v současné době provozována pravidelná taktová doprava, která přináší výrazný nárůst počtu cestujících. Po letech převratných změn tak dochází ke stabilizaci časových poloh.

Dojde pouze ke zrušení několika nejméně vytížených spojů. Mezi ně patří například vlaky v úseku Kopidlno – Dolní Bousov které budou plnohodnotně nahrazeny autobusy.

Časové polohy většiny vlaků se nemění

Společnost OREDO, která je Organizátorem REgionální DOpravy v Královéhradeckém kraji, ve spolupráci s Českými drahami v předchozích letech postupně zavedla na většině tratí taktové jízdní řády. To znamená odjezdy v pravidelných intervalech 30, 60 nebo 120 minut. Spojení je po celý den a v přípojných stanicích jsou vždy zajištěny návaznosti.

„V současné době platí taktové jízdní řády již na více než 90% tratí v Královéhradeckém kraji. Na tratích s taktovou dopravou dochází každoročně k nárůstu počtu cestujících. Například mezi Hradcem Králové a Jaroměří je počet cestujících o 16% vyšší oproti roku 2006. Naše koncepce je stabilní a proto letos v prosinci nedojde v k žádným významným změnám jízdních řádů. Dá se říct, že devadesát devět procent cestujících v Královéhradeckém kraji nepocítí žádnou změnu.“ říká Ing. Vladimír Záleský, jednatel společnosti OREDO.

Mezi Kopidlnem a Dolním Bousovem místo vlaků autobusy

Na základě údajů o využití spojů dojde v Královéhradeckém kraji ke zrušení 1% vlaků, jejichž provoz je vysoce neefektivní. Mezi nejméně využité spoje patří například vlaky na trati 063 v úseku Kopidlno – Dolní Bousov. Na této trati dnes jezdí v pracovní dny 6 párů vlaků, od prosince místo nich pojede 7 párů nových autobusových spojů.

„Náhrada za vlak bude více než stoprocentní. Místo každého vlaku pojede autobus, navíc dopoledne bude doprava rozšířena o nový spoj, který umožní lidem například dopravu na nákupy nebo k lékaři. Také návaznost na vlaky je vyřešena, autobusy budou zajíždět k železničním stanicím v Dolním Bousově a Kopidlně.“ informuje Ing. Tomáš Jurček, technolog společnosti OREDO a pokračuje:

„Pro cestující, kteří dnes využívají vlak, se nic nezmění, pouze místo vlaku pojede autobus. Ten navíc obslouží centra obcí Libáň a Rokytňany, jejichž docházková vzdálenost k železničním zastávkám je 2 kilometry. Zastupitelstva obcí Libáň a Rokytňany návrh na zavedení autobusů místo vlaků schválila a deklarovala, že nová autobusová linka zlepší dopravní obslužnost a bude pro ně přínosem.“

Jurček dále informuje o víkendovém provozu: „O víkendech bude železniční doprava mezi Kopidlnem a Dolním Bousovem zachována – v žádném případě tedy nedochází k rušení trati.“

Nové rychlíky z Prahy do Hradce Králové

Co se týče dálkové železniční dopravy, její objednávka je v kompetenci Ministerstva dopravy. Vzhledem k nárůstu tržeb v dálkové dopravě objednalo Ministerstvo dopravy nové spoje mezi Hradcem Králové a Prahou. Od prosince pojede nový ranní rychlík z Prahy do Hradce Králové v 5 hodin, v opačném směru pojede nový rychlík v 19 hodin. Mezi Hradcem Králové a Prahou tedy bude celodenní hodinový takt rychlíků od 5 do 20 hodin. Jurček k tomu říká: „Taktová doprava usnadňuje hledání v jízdních řádech. Stačí si pamatovat, že rychlíky z Hradce Králové do Prahy odjíždějí každou hodinu v osmou minutu, od pěti hodin ráno do osmi večer. To je celý jízdní řád, nic víc cestující vědět nepotřebuje.“

Vlakem z Krkonoš na Moravu rychleji

Na mnoha místech v kraji dojde ke zrychlení dopravy, rychlejší bude například spojení z oblasti Krkonoš na Moravu. „Nové spěšné vlaky pojedou v pátek z Chocně do Trutnova a v neděli zpět. S jedinným přestupem tak bude možné rychle cestovat z Krkonoš do Brna, Olomouce nebo Ostravy.“ sděluje Ing. Pavel Matouš, technolog společnosti OREDO.

Dalším místem, kde se spojení zrychlí, bude Náchodsko. „Rychlé spojení z Meziměstska a Teplicka do Hradce Králové a Prahy zajistí nový spěšný vlak v 6 hodin z Meziměstí do Starkoče, kde bude přestup na přímý rychlík Trutnov – Praha. Také bude rozšířen provoz sezónních vlaků Starkoč – Adršpach a zpět, které nabízejí rychlé spojení Adršpachu s Prahou s jediným přestupem. V letošní letní sezóně jezdily o sobotách a nedělích, příští léto budou jezdit každý den.“ zakončuje Matouš.

Další informace

Jízdní řád tratí v Královéhradeckém kraji pro rok 2007/2008 je zveřejněn na internetových stránkách www.oredo.cz. Začátek platnosti nového jízdního řádu je 9.12.2007. Další informace o jízdním řádu je možné získat dotazem na e-mailovou adresu hradecky@oredo.cz nebo na telefonním čísle 495 538 802. Další informace o dopravě v Královéhradeckém kraji Vám budeme zasílat v dalších tiskových zprávách během října a listopadu.