Filharmonie Hradec Králové

27. 8. 2018 Autor: Antonín Šimek

Filharmonie Hradec Králové byla založena v roce 1978 pod názvem Operní orchestr města Hradec Králové, o rok později bylo těleso přejmenováno na Symfonický orchestr Hradec Králové, v roce 1987 na Státní symfonický orchestr Hradec Králové. Od vzniku České republiky (1. 1. 1993) nese orchestr jméno Filharmonie Hradec Králové, vyjadřující historickou kontinuitu sahající přes Filharmonii Sokola v Hradci Králové (1921 – 1965) až k Filharmonické jednotě činné ve městě od roku 1887. Pod česky vřelým, lahodně měkkým zvukem Filharmonie Hradec Králové je podepsán prvořadý český dirigent prof. František Vajnar, který s orchestrem pracoval jako šéfdirigent nepřetržitě od roku 1991 až do roku 2001, kdy byl jmenován čestným šéfdirigentem tělesa. V letech 2002 – 2013 navazoval na jeho práci jako šéfdirigent skladatel a houslista Ondřej Kukal. Od sezóny 2013/2014 se stal šéfdirigentem FHK pan Andreas Sebastian Weiser, který nadále cíleně zvuk orchestru cizeluje a detailně pracuje s jednotlivými nástrojovými skupinami. Obecně prospěšná společnost Filharmonie Hradec Králové byla založena v roce 2006 Statutárním městem Hradec Králové a Královéhradeckým krajem.

Soubory ke stažení