Archeopark pravěku o.p.s.

16. 8. 2018 Autor: Antonín Šimek

„Pravěká vesnice“ je v obci Všestary budována od roku 1997, a to pod záštitou a z iniciativy pracovníků Centra experimentální archeologie (CEA). Toto občanské sdružení vzniklo mimo rámec UHK, avšak v úzké personální součinnosti s pracovníky tehdejší Vysoké školy pedagogické. Po celou dobu existence projekt vede dnešní vedoucí Katedry archeologie FF UHK doc. PhDr. Radomír Tichý, PhD. On a jeho žáci (dnešní spolupracovníci) získávali zkušenosti při každoročních stážích v archeoparcích v zahraničí, ale i při realizaci projektu neolitické sídelní jednotky „Borek“ v letech 1993-1998 i při budování CEA samotného. Roli při formování odborných představ sehrála i realizace dvou mezinárodních plaveb Středomořím na replikách člunů dlabaných z jednoho kusu kmene (tzv. Expedice Monoxylon). Druhý z nich byl postaven již v CEA Všestary. Na činnosti pravěké vesnice se v současnosti podílí rovněž další akademičtí pracovníci fakulty v roli konzultantů a studenti. Důsledně pravěkými metodami a postupy se zde odehrály stovky pokusů, na jejichž základě vznikla řada publikací. Již od roku 2000 bylo Centrum experimentální archeologie otevřeno školním exkurzím, veřejnosti do roku 2010 pouze v letním období (červenec – srpen, jarní a podzimní víkendy). Archeopark pravěku od jeho počátku podporuje obec Všestary, která k jeho realizaci poskytla pozemky. Projekt „Archeopark pravěku ve Všestarech“ byl realizován s cílem vybudovat komplexní areál archeoparku, který nabídne návštěvníkům jedinečnou expozici pravěku s názornými ukázkami dobových zvyků, řemesel a obyčejů. V rámci Archeoparku byla stávající „pravěká vesnice“ rozšířena na komplexní areál s novou budovou hlavní expozice pravěku, budovou venkovní expozice a ukázkami pravěkých staveb, jako je neolitický dům, eneolitický dům a expozice domácího zvířectva. Součástí areálu je také sklad archeologického materiálu. Součástí projektu je vyznačení nové cyklotrasy, která symbolicky spojí Archeopark Všestary a sídlo Královéhradeckého kraje. „Archeocyklotrasa“ v délce 12 km vede z Hradce Králové do Všestar po místních archeologicky význačných lokalitách, kde byly umístěny naučné tabule informující o archeologických zajímavostech dané lokality. Archeopark pravěku ve Všestarech je unikátním svým zaměřením a jediným takto komplexně fungujícím archeoparkem v ČR. Zdroj: http://archeoparkvsestary.cz/

Soubory ke stažení