Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou

16. 8. 2018 Autor: Antonín Šimek

Muzeum dokumentuje a veřejnosti přibližuje dějiny a přírodu Orlických hor a podhůří již více jak půl století. Od roku 2003 je jeho součástí Orlická galerie, která bývala samostatnou institucí. Výstavní prostory muzea a galerie se nacházejí vKolowratském zámku vRychnově nad Kněžnou. Vdruhém patře je stálá expozice malíře orlického podhůří Jana Trampoty, vdalších sálech se střídají různé výstavy - zfondů galerie a jiných institucí, autorské a kolektivní. První patro slouží ktematickým výstavám muzejního charakteru. Vprovozní budově organizace lze ještě navštívit Plachetkův památník – sbírku významného českého ornitologa, kterou tvoří 700 preparovaných exemplářů 255 ptačích druhů. Vžidovské synagoze muzeum spravuje Expozici judaismu vPodorlicku a Památník Karla Poláčka, novináře a spisovatele, rychnovského rodáka. Organizace má ještě dvě specializované pobočky: Muzeum Krajky ve Vamberku a Sýpku - Muzeum Orlických hor vRokytnici vOrlických horách. Sexponáty muzea, jako například Utzovým betlémem, se návštěvníci regionu mohou setkat vdalších památnících a pamětních síních.

Soubory ke stažení