Ze života dětí se zdravotním postižením

 

Příklad 6 letého chlapce s nervosvalovým onemocněním spinální svalové dystrofie

Chlapec ve věku 6 let žije s rodiči a staršími sourozenci (13 a 15 let), krátce po narození bylo chlapci diagnostikováno nervosvalové onemocnění spinální svalové dystrofie.  Děti s tímto postižením mívají normální intelekt, učí se obvykle výborně a často rychle vynaleznou náhradní způsoby provádění pohybů, aby alespoň částečně obešly svoji svalovou slabost. Díky dlouho přetrvávající slušné hybnosti horních končetin distálně mohou ovládat elektrický vozík (povolen od 10 let věku), a tak se relativně samostatně pohybovat, což je pro ně z psychického hlediska nesmírně významné. Ve věku 3 let byl chlapec integrován mezi zdravé děti do mateřské školy a byl mu přidělen asistent pedagoga. Pedagogové zdůrazňují dětem při výchově k toleranci odlišnosti a napomáhají v dialogu s dětmi. Zdravé děti se zapojují do pomoci při oblékání, podávání věcí a pomůcek, otevření dveří apod. Lze předpokládat, že chlapec bude pokračovat v režimu integrace na základní škole včetně možnosti dalšího studia. V odpoledních hodinách a při zapojení do volnočasových aktivit pomáhá chlapci, pokud jsou rodiče zaneprázdněni, osobní asistentka.

 

 

Příklad 8 leté holčičky s těžkým zdravotním postižením

    Petra (8 let) žije v úplné rodině s rodiči a starší sestrou, žákyní základní školy. Krátce po porodu byla dívce diagnostikována kvadruparéza, centrální slepota a těžká psychomotorická retardace. Do 4 let byla dívka v domácí péči, občas s matkou docházela do mateřského centra. Od 4 let ji denně matka dovážela do dětského rehabilitačního stacionáře, kde měla zajištěnou rehabilitaci a odpovídající, logopedickou a psychologickou péči.

        Rodiče věnují dívce maximální péči, intenzivně s ní doma odmalička pracují (cvičí Vojtovu metodu, snaží se zajistit dceři přísun nových podnětů). Petra byla vedena ve Středisku rané péče, kde byl rodičům předán kontakt na Speciálně pedagogické centrum (SPC) pro děti a mládež s vadami řeči se zaměřením na alternativní komunikaci.

        Děvčátko se do péče SPC dostalo ve věku 6 let, tedy před "vstupem do školy". Na základě vyšetření SPC bylo doporučeno pokračovat ve všestranné smyslové stimulaci a byl navržen odklad povinné školní docházky o 1 rok.

        V současné době je dívka zařazena do rehabilitačního vzdělávacího programu základní školy speciální (dříve pomocné školy). Děvčátku docházka do školy prospívá. Má zde zajištěnou pravidelnou rehabilitaci, celkovou smyslovou a rozumovou stimulaci. Rodina využívá asistenčních služeb, osobní asistentka je přítomna i po celou dobu výuky dívenky, věnuje se jí při individuální práci. V pracovním týdnu v  odpoledních hodinách využívá rodina pravidelně sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi (pracovně výchovné činnosti s dětmi, aktivity podporující rozvoj komunikačních dovedností za pomoci speciálních pomůcek, konzultace s psychologem, speciálním pedagogem aj.).).).).) a minimálně dvakrát ročně se účastní nabízených rekondičních pobytů. V rámci služby absolvovali rodiče také již několik odborných seminářů, kde získali řadu užitečných rad a informací.