Závěr

Každý z nás se může někdy ocitnout v náročné situaci, kterou je bezpochyby i péče o postižené dítě. Jak se v této situaci zachovat, kdo nám může pomoci a na koho se obrátit jako osoba pečující o postižené dítě může být častým dotazem v této situaci.  Situace je tak obtížná nejenom pro pečující osobu, ale také pro postižené dítě.  I děti s postižením totiž mají své sny a touhy, stejně jako děti bez postižení, zrovna tak jako dospívající touží po stejných věcech tak, jako jejich zdraví vrstevníci. Mnohá přání se postiženým dětem mohou splnit, ačkoliv se mohou zdát nereálná jako např. nevidomí střelci, běžci s protézami, neslyšící tanečníci, aj.

Smyslem brožury je shrnout informace k dané problematice a pokusit se nabídnout přehled základních pojmů, legislativy a konkrétních případů, které se dotýkají osob pečujících o dítě s postižením. Zároveň nastínit i perspektivy těchto dětí a jejich možnosti vzdělávání,volnočasových a rehabilitačních aktivit a seznámit s nabídkou sociálních služeb, které poskytuje  v Královéhradeckém kraji celá řada organizací. Pokud jde o volnočasové aktivity, pak je k dispozici celá škála poskytovatelů volnočasových aktivit, jako např. domy dětí a mládeže, centra volného času, Junák, apod. Na vesnicích či menších městech se pak lze setkat i s místními organizacemi, jako např. folklórní soubory či sbory místních hasičů, aj.

Péče o děti s postižením nekončí dosažením zletilosti či se skončením školní docházky, i nadále je zpravidla nezbytné osobám s postižením nabízet adekvátní podporu, která jim umožní žít maximálně soběstačně plnohodnotný život srovnatelný s životem vrstevníků. Dosažení tohoto cíle podporují např. osobní asistence, služby sociální rehabilitace,  sociálně terapeutické dílny, sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením, služby chráněného či podporovaného bydlení. Informace o dostupných sociálních službách naleznete opět v registru poskytovatelů sociálních služeb (http://iregistr.mpsv.cz/), popř. katalogu poskytovatelů sociálních služeb v Královéhradeckém kraji (http://socialnisluzby.kr-kralovehradecky.cz/).