Další doplňkové služby pro osoby pečující o dítě s postižením

Využívání volného času dětí se zdravotním postižením má svá specifika.

Rodina především by se měla podílet na organizaci volného času, vytvářet správný životní styl, má k tomu nejvíce příležitostí. Zdravotně postižené děti (pokud jim to stupeň a druh postižení dovolí) mohou být zapojeny např. do prací v domácnosti, dílně nebo na zahradě. V rámci trávení volného času je třeba zařazovat také chvíle herní aktivity, tělovýchovné a sportovní aktivity, rodinné vycházky, výlety, dovolené, návštěvy příbuzných, ale i večerní posezení, které umožní členům rodiny zhodnotit průběh denních aktivit a plánování volnočasových aktivit na další dny.

Děti a mládež s postižením potřebují příležitost k možnostem rekreačních a oddychových činností sdílených s vrstevníky. Spontánní hra a přátelství s dětmi ze sousedství jsou mnohokrát tou nejmilejší zkušeností. Ideálním řešením je např. využití služeb některého z občanských sdružení, která pořádají různé rehabilitační rekreační akce,

různé formy turistiky, prázdninové letní i zimní rekreační pobyty s vhodnou pohybovou náplní i jiné jednorázové či celoročně probíhající akce. Děti si těchto akcí užívají, poznávají nové kamarády, jak s postižením, tak bez postižení. Rekreace a aktivity ve volném čase přináší všem zúčastněným potěšení, uvolnění a sekávání s lidmi stejných zájmů, kteří se mohou stát přáteli.

 

Jaké jsou možnosti využívání volného času?

Ergoterapie

je v podstatě léčba prací. Prostřednictvím smysluplného zaměstnávání usiluje o zachování a využívání schopností jedince potřebných pro zvládání běžných denních, pracovních, zájmových a rekreačních činností u osob jakéhokoli věku s různým typem postižení (fyzickým, smyslovým, psychickým, mentálním nebo sociálním znevýhodněním). Podporuje maximálně možné začlenění jedince v běžném životě, přičemž respektuje plně jeho osobnost a možnosti.

 

Více o službě ergoterapie naleznete na www stránkách:

http://najisto.centrum.cz/tag/ergoterapie/kralovehradecky/

 

Canisterapie

je terapie, která využívá psů k léčebným účelům. Je to metoda, při které se využívá kontaktu se psem, má vliv na psychomotorický vývoj jedinců zdravých i jedinců se speciálními potřebami, a to všech věkových kategorií.  Pes se stává kamarádem, který uspokojuje citové potřeby dětí s postižením, pomáhá rozvíjet sociální vztahy, adaptivní a sociální chování dětí.

 

Více o službě canisterapie naleznete na www stránkách:

http://www.animoterapie.cz/nase-tymy/nase-tymy-aktivni.htm

http://www.charitahk.cz v sekci Středisko rané péče Sluníčko

 

Hipoterapie

je rehabilitační metoda, která se zaměřuje na terapii pohybových poruch. Využívá hybné fyziologické impulsy koně ke koordinaci motoriky pacienta spolu s dalšími psychologickými dopady, které vznikají při komunikaci klienta (dítěte s postižením) s trenérem a klienta s koněm. Hipoterapie je aplikována u dětí s tělesným, mentálním i kombinovaným postižením. Speciální cviky prováděné na koni jsou zaměřeny na podporu správného držení těla a koordinaci pohybu.

 

Více o službě hipoterapie naleznete na www stránkách:

http://www.konicci.cz v sekci Plemena  koní, Kam za koňmi

 

Více informací o volnočasových aktivitách můžete nalézt na:

 http://www.risy.cz/cs/krajske-ris/kralovehradecky-kraj/regionalni-informace/nno/

http://www.firmy.cz/Instituce-a-urady/Neziskove-a-humanitarni-instituce/Neziskove-organizace/Pro-zdravotne-postizene

 

INFORMAČNÍ MATERIÁLY, KTERÉ BYSTE MOHLI VE VAŠÍ ŽIVOTNÍ SITUACI VYUŽÍT:

 

Mimořádný pomocník při volbě správné kompenzační pomůcky:

Pomůcky pro osoby se zdravotním postižením.

 

Tuto publikaci vydala v květnu 2012 Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, je zaměřena na problematiku kompenzačních pomůcek určených osobám se zdravotním postižením, jejich získání a úhradu. 

Jaké informace můžete v této publikaci nalézt?

·          seznámení laické i odborné veřejnosti s aktuální legislativou,

·        pomoc uživatelům při výběru pomůcek, získání a úhradě té „správné“ kompenzační pomůcky, která bude plně vyhovovat a perfektně sloužit.

Publikaci lze objednat telefonicky na tel. čísle: 266 753 421, e-mailem na adrese: m.kubickova@nrzp.cz, nebo písemně na adrese: Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, Partyzánská 7, 170 00 Praha 7.