Mluvme o stáří

Stáří je pro mnohé velmi krásná životní etapa, ve které převažuje klid a radost. Stáří je období, které s sebou nese řadu úkolů, ale i odpočinku; možností i příležitostí. Na druhou stranu jde o období přemítání. Je to období, ve kterém se můžete věnovat tomu, co Vás těší a na co jste dosud neměli čas. Odstupem od životního shonu s nabytými zkušenostmi máte možnost předávat svou moudrost, laskavost, trpělivost a prostor pro naslouchání svým blízkým i být citovou oporou pro ty, které máte kolem sebe, ať je to rodina, soused, kamarád či přítel…

Ano, je pravdou, že stáří přináší i úbytek tělesných i duševních sil, přichází nemoci a jiné problémy. Ale každá situace je řešitelná. Člověk musí vědět, kam se obrátit, kde se zeptat, kde hledat pomoc a podporu, na koho se může spolehnout, když nemůže sám nebo jeho blízcí. Dovolte, abychom se stali Vašimi průvodci a navedli Vás na cestu, kterou třeba právě nyní hledáte.

Informační materiál vznikl v rámci individuálního projektu Královéhradeckého kraje s názvem Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II.

Informační materiál vznikl v rámci individuálního projektu Královéhradeckého kraje s názvem Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost s státního rozpočtu ER.

Projekt realizuje Královéhradecký kraj, www.kr-kralovehradecky.cz, http://socialnisluzby.kr-kralovehradecky.cz, www.socialniprojekty.cz

Text brožury zpracovala: Mgr. Eva Holečková, Grafická úprava, sazba, DTP: Daniel Vrzal, Tisk: Tiskárna v Ráji s.r.o., Pardubice

V roce 2012 vydal Institut projektového řízení a.s.