Rozhodli jste se stát pečující osobou?

Péče o nemocného, postiženého či nesoběstačného člověka je velmi náročná záležitost. Ovšem, i přes tuto náročnost je třeba mít na paměti, že v našem životě jsou nejcennější osobní, rodinné vztahy a vazby. Každý z nás chce být mezi svými nejbližšími, sdílet s nimi prožitky, vyměňovat si názory a informace. Vždyť to, co dáváme svým nejbližším, budeme třeba potřebovat v budoucnu i my…
Pokud se právě rozhodujete, že se budete starat o své rodiče či jiné blízké příbuzné nebo třeba souseda v seniorském věku, pak si odpovězte na otázky:

Mějte na paměti, že v případě intenzivní péče o blízkou osobu (matku, otce, bratra apod.) nejde pouze o fyzicky náročnou poskytovanou péči, ale že může dojít i k narušení Vašich vzájemných vztahů. Vyplývá to z faktu, že dochází k výměně sociálních rolí. Je dobré si toto uvědomit a vyhnout se tak překvapení nebo si určité situace vykládat špatně. Proto je vhodné vždy Vašemu blízkému ponechat určitý prostor, aby se necítil zatlačen do role dítěte.

Péče o seniora může člověka zcela zaneprázdnit, neboť je stále co dělat - vařit, prát, zajistit nákup, vymýšlet aktivity, vyřizovat administrativní záležitosti… Rodinný pečující je často vytížený více než na "plný úvazek v zaměstnání". Při poskytované péči tedy nezapomínejte také na svůj život - své známé a blízké, aktivity, koníčky… Stanovte si meze, a to tak, abyste nezanedbávali sami sebe. Pokud s Vámi senior sdílí jeden životní prostor, chraňte si každý své soukromí (např. drobnými stavebními úpravami bytu).

Informační materiál vznikl v rámci individuálního projektu Královéhradeckého kraje s názvem Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II.

Informační materiál vznikl v rámci individuálního projektu Královéhradeckého kraje s názvem Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost s státního rozpočtu ER.

Projekt realizuje Královéhradecký kraj, www.kr-kralovehradecky.cz, http://socialnisluzby.kr-kralovehradecky.cz, www.socialniprojekty.cz

Text brožury zpracovala: Mgr. Eva Holečková, Grafická úprava, sazba, DTP: Daniel Vrzal, Tisk: Tiskárna v Ráji s.r.o., Pardubice

V roce 2012 vydal Institut projektového řízení a.s.