Doporučené odkazy

Registr poskytovatelů sociálních služeb

V registru poskytovatelů sociálních služeb jsou uvedeny všechny organizace, které jsou na území České republiky oprávněny občanům nabízet své sociální služby.

Návod na vyhledání:

  1. zadejte na internetu do řádku určeného k zadání adresy http://iregistr.mpsv.cz (případně můžete zadat do jakéhokoliv vyhledávače slovní spojení "registr poskytovatelů sociálních služeb" a odkaz na webové stránky se Vám zobrazí na prvním místě)
  2. registr se Vám otevře a nabídne dvě okénka – Myší klikněte na okénko "vyhledávání služby"
  3. do okének zadejte data dle vlastních požadavků a poté klikněte myší na okénko "vyhledat"

Katalog sociálních služeb Královéhradeckého kraje

Katalog sociálních služeb Královéhradeckého kraje přináší informace o sociálních službách poskytovaných na jeho území. Jeho elektronickou podobu najdete na internetových stránkách http://socialnisluzby.kr-kralovehradecky.cz. Vyhledávání jednotlivých sociálních služeb dle cílových skupin lze provádět prostřednictvím sekce s názvem „Pro zájemce o služby“. Lze využít také funkce "Podrobné vyhledávání služby" v rámci sekce "Pro zájemce o služby", kde je možné vyhledat sociální služby dle zadaných podmínek.

Další odkazy

Níže uvedené webové stránky Vám budou prostředníky k získávání informací o problematice týkající se péče a podpory osob, o které pečujete.

Informační materiál vznikl v rámci individuálního projektu Královéhradeckého kraje s názvem Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II.

Informační materiál vznikl v rámci individuálního projektu Královéhradeckého kraje s názvem Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost s státního rozpočtu ER.

Projekt realizuje Královéhradecký kraj, www.kr-kralovehradecky.cz, http://socialnisluzby.kr-kralovehradecky.cz, www.socialniprojekty.cz

Text brožury zpracovala: Mgr. Eva Holečková, Grafická úprava, sazba, DTP: Daniel Vrzal, Tisk: Tiskárna v Ráji s.r.o., Pardubice

V roce 2012 vydal Institut projektového řízení a.s.