Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj krajeEvropské granty a dotaceIROP - realizované projekty


  Královéhradecký kraj v programovém období 2014 – 2020 realizuje projekty spolufinancované ze zdrojů Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

SC 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T

Název projektu: Reg. číslo projektu:
II/567 Rtyně – Zbečník – Hronov, SO 102 CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003190
II/303 Pěkov - průtah CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003138
II/320 Voděrady - Lično CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003143
II/324 Prasek - křižovatka s III/32424 CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0001746
II/286 Jičín - Železnice - hranice okresu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0001657
II/285 Nahořany CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0000049
II/303 Jetřichov - Broumov CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0000005
II/308 HK, Slatina - hranice okresu Rychnov n/Kněžnou, 1. etapa CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0000022
II/308 HK, Slatina - hranice okresu Rychnov n/Kněžnou, 2. etapa CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0000047
II/305 Albrechtice nad Orlicí - Borohrádek CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0000259
II/299 Choustníkovo Hradiště - Dvůr Králové nad Labem CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0000266
II/299 - Třebechovice pod Orebem, ul. Tyršova CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0000004
II/501 Lázně Bělohrad - Dolní Nová Ves CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0000267
II/324 Hranice okresu Nymburk - Nový Bydžov CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0000045
II/300 Prkenný Důl – Žacléř - Královec CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0005072
II/301 Trutnov, Poříčí, ul. Petříkovická CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003141
II/298 Ledce – Opočno, 1. etapa CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003778
II/325 Velký Vřešťov – Hostinné, 1. etapa CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0004406

SC 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof

Název projektu: Reg. číslo projektu:
Výcviková a školící základna pro Zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje - Věž vzdělávacího a výcvikového střediska Hradec Králové CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0002472

Výcviková a školící základna pro Zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje - Temný Důl

CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0002986

Výcviková a školící základna pro Zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje - Heliport LZS Hradec Králové

CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0003015

Vybudování výjezdového stanoviště ZZS Královéhradeckého kraje v lokalitě Temný Důl

CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0002985

SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi

Název projektu: Reg. číslo projektu:
Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Kostelec nad Orlicí CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002282

SC 2.4 - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Název projektu: Reg. číslo projektu:
Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti gastronomie v SŠGS Nová Paka

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_049/0002666

Pořízení vybavení pro zkvalitnění teoretické a praktické výuky na ČLA Trutnov

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002270

Centrum odborné přípravy polygrafických oborů v SŠPTP Velké Poříčí CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002720
Modernizace cvičné stáje pro skot GYM, SOŠ, SOU a VOŠ Hořice CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002548
Zlepšení infrastruktury pro vzdělávání VOŠZ a SZŠ Hradec Králové - rekonstrukce počítačové sítě a modernizace odborných učeben zubních techniků CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002515
Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov - Na Švarcavě CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002652
Zkvalitnění výuky technických oborů VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002503
Zkvalitnění praktického vyučování VOŠ a SPŠ Jičín CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002494
Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hlavní budovy SUPŠ HNN CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002558
Další etapa modernizace technického vybavení pro unikátní obory SPŠKS v Hořicích CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002051
Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení odloučeného pracoviště SUPŠ HNN v Brněnské ulici CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002502
Zlepšení praktické připravenosti technických oborů – SPŠ Hronov, Vrchlického CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002785

SC 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a přírodního dědictví

Název projektu: Reg. číslo projektu:
Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000323

SC 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT

Název projektu: Reg. číslo projektu:
Nemocniční informační systém Královéhradeckého kraje CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0003048
Bezpečnostní infrastruktura a rozvoj TCK CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_011/0005177