22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
09.09.2019 - 13:54:12

71. hlasování, návrh

Návrh Smlouvy kupní na odkup pozemků p. č. 950/5 a p. č. 985/11 a odkup spoluvlastnického podílu na pozemcích p. č. 952/40 a p. č. 1041/4 mezi Královéhradeckým krajem a panem Ing. F. B. pro realizaci akce "Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno)" v rámci projektu "Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice  Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"
Materiál č. ZK/N 11111
(usnesení č. 22/59)


Návrh byl přijat
Přítomno: 38Pro: 38Proti: 0Zdržel se: 0

ODS
Ivan Adamec:nepřít. Martin Červíček:Nehlasoval Jana Drejslová:Pro
Václav Řehoř:Pro Oldřich Vlasák:Pro
ČSSD
Miroslav Antl:Pro Jan Birke:Pro Josef Dvořák:nepřít.
Pavel Hečko:Pro Jiří Štěpán:Pro Edita Vaňková:Pro
TOP 09
Aleš Cabicar:Pro Leoš Heger:Pro Milan Sommer:Pro
Zdeněk Švorc:Pro
Koalice pro KHK
Pavel Bělobrádek:Pro Vladimír Derner:Pro Zdeněk Fink:nepřít.
Karel Klíma:Pro Anna Maclová:Nehlasoval
STAN+VČ
Martina Berdychová:Pro Rudolf Cogan:Pro Dana Kracíková:Pro
Jan Sobotka:Pro
ANO 2011
Jana Berkovcová:Pro Stanislav Friedrich:Pro Ivana Hantschová:Pro
Jan Jarolím:Pro Jiří Kálal:Pro Miroslav Kodydek:Pro
Petr Koleta:Pro Jaroslav Kostelníček:Nehlasoval Eva Matyášová:Pro
Jindřich Outlý:Pro Zdeněk Praus:Pro Petr Sadovský:Pro
Monika Štayrová:Pro
KSČM
Josef Lukášek:Pro Zdeněk Ondráček:Pro Otakar Ruml:Pro
Táňa Šormová:Pro
SPD + SPO
Miroslav Matějka:Pro Jiří Morávek:Pro
Piráti+SZ
Martin Hanousek:nepřít. Martin Jiránek:Pro