22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
09.09.2019 - 13:33:06

60. hlasování, návrh

hlasování k bodům č. 102-110
Materiál č. ZK/N 11265
(usnesení č. 22/49)


Návrh byl přijat
Přítomno: 34Pro: 34Proti: 0Zdržel se: 0

ODS
Ivan Adamec:nepřít. Martin Červíček:Pro Jana Drejslová:Pro
Václav Řehoř:Pro Oldřich Vlasák:Nehlasoval
ČSSD
Miroslav Antl:Pro Jan Birke:Pro Josef Dvořák:nepřít.
Pavel Hečko:Pro Jiří Štěpán:Pro Edita Vaňková:Pro
TOP 09
Aleš Cabicar:Pro Leoš Heger:Pro Milan Sommer:Pro
Zdeněk Švorc:Pro
Koalice pro KHK
Pavel Bělobrádek:Pro Vladimír Derner:Pro Zdeněk Fink:nepřít.
Karel Klíma:Pro Anna Maclová:Pro
STAN+VČ
Martina Berdychová:Pro Rudolf Cogan:Pro Dana Kracíková:Pro
Jan Sobotka:Pro
ANO 2011
Jana Berkovcová:Pro Stanislav Friedrich:Pro Ivana Hantschová:Pro
Jan Jarolím:Nehlasoval Jiří Kálal:Nehlasoval Miroslav Kodydek:Nehlasoval
Petr Koleta:Pro Jaroslav Kostelníček:Nehlasoval Eva Matyášová:Pro
Jindřich Outlý:Pro Zdeněk Praus:Nehlasoval Petr Sadovský:Pro
Monika Štayrová:Nehlasoval
KSČM
Josef Lukášek:Pro Zdeněk Ondráček:Pro Otakar Ruml:Pro
Táňa Šormová:Pro
SPD + SPO
Miroslav Matějka:Pro Jiří Morávek:Pro
Piráti+SZ
Martin Hanousek:nepřít. Martin Jiránek:Pro