22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
09.09.2019 - 13:10:46

52. hlasování, návrh

Návrh na schválení uzavření smlouvy o realizaci přeložky s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR  z důvodu křížení stavby D35 Hořice  Sadová a silnic II/300, III/3267, II/326, III/32522 , III/32513
Materiál č. ZK/N 11258
(usnesení č. 22/43)


Návrh byl přijat
Přítomno: 35Pro: 35Proti: 0Zdržel se: 0

ODS
Ivan Adamec:nepřít. Martin Červíček:Nehlasoval Jana Drejslová:Pro
Václav Řehoř:Pro Oldřich Vlasák:Pro
ČSSD
Miroslav Antl:Pro Jan Birke:Pro Josef Dvořák:nepřít.
Pavel Hečko:Nehlasoval Jiří Štěpán:Pro Edita Vaňková:Pro
TOP 09
Aleš Cabicar:Pro Leoš Heger:Pro Milan Sommer:Pro
Zdeněk Švorc:Pro
Koalice pro KHK
Pavel Bělobrádek:Pro Vladimír Derner:Pro Zdeněk Fink:nepřít.
Karel Klíma:Pro Anna Maclová:Pro
STAN+VČ
Martina Berdychová:Pro Rudolf Cogan:Pro Dana Kracíková:Pro
Jan Sobotka:Pro
ANO 2011
Jana Berkovcová:Pro Stanislav Friedrich:Pro Ivana Hantschová:Pro
Jan Jarolím:Pro Jiří Kálal:Pro Miroslav Kodydek:Pro
Petr Koleta:Nehlasoval Jaroslav Kostelníček:Nehlasoval Eva Matyášová:Nehlasoval
Jindřich Outlý:Pro Zdeněk Praus:Pro Petr Sadovský:Nehlasoval
Monika Štayrová:Pro
KSČM
Josef Lukášek:Pro Zdeněk Ondráček:Pro Otakar Ruml:Pro
Táňa Šormová:Pro
SPD + SPO
Miroslav Matějka:Pro Jiří Morávek:Pro
Piráti+SZ
Martin Hanousek:nepřít. Martin Jiránek:Pro