22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
09.09.2019 - 12:21:06

37. hlasování, návrh

Návrh na schválení uzavření Smlouvy o partnerství a poskytnutí návratné finanční výpomoci v rámci projektu Smart akcelerátor Královéhradeckého kraje II
Materiál č. ZK/N 11289


Návrh nebyl přijat
Přítomno: 33Pro: 22Proti: 0Zdržel se: 11

ODS
Ivan Adamec:Nehlasoval Martin Červíček:Pro Jana Drejslová:Pro
Václav Řehoř:Pro Oldřich Vlasák:Pro
ČSSD
Miroslav Antl:Pro Jan Birke:Pro Josef Dvořák:nepřít.
Pavel Hečko:Pro Jiří Štěpán:Pro Edita Vaňková:Pro
TOP 09
Aleš Cabicar:Nehlasoval Leoš Heger:Pro Milan Sommer:Pro
Zdeněk Švorc:Nehlasoval
Koalice pro KHK
Pavel Bělobrádek:Pro Vladimír Derner:Pro Zdeněk Fink:nepřít.
Karel Klíma:Pro Anna Maclová:Pro
STAN+VČ
Martina Berdychová:Pro Rudolf Cogan:Pro Dana Kracíková:Pro
Jan Sobotka:Pro
ANO 2011
Jana Berkovcová:Nehlasoval Stanislav Friedrich:Zdržel se Ivana Hantschová:Zdržel se
Jan Jarolím:Zdržel se Jiří Kálal:Nehlasoval Miroslav Kodydek:Nehlasoval
Petr Koleta:Zdržel se Jaroslav Kostelníček:Nehlasoval Eva Matyášová:Zdržel se
Jindřich Outlý:Zdržel se Zdeněk Praus:Nehlasoval Petr Sadovský:Nehlasoval
Monika Štayrová:Zdržel se
KSČM
Josef Lukášek:Zdržel se Zdeněk Ondráček:Zdržel se Otakar Ruml:Pro
Táňa Šormová:Zdržel se
SPD + SPO
Miroslav Matějka:Pro Jiří Morávek:Zdržel se
Piráti+SZ
Martin Hanousek:nepřít. Martin Jiránek:Pro