22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
09.09.2019 - 11:51:14

30. hlasování, protinávrh

Poskytnutí dotací na individuální účel - III. změna rozpočtu 2019
Materiál č. ZK/N 11276
(usnesení č. 22/24)


Návrh byl přijat
Přítomno: 39Pro: 33Proti: 0Zdržel se: 6

ODS
Ivan Adamec:Pro Martin Červíček:Pro Jana Drejslová:Pro
Václav Řehoř:Pro Oldřich Vlasák:Pro
ČSSD
Miroslav Antl:Zdržel se Jan Birke:Pro Josef Dvořák:nepřít.
Pavel Hečko:Pro Jiří Štěpán:Pro Edita Vaňková:Pro
TOP 09
Aleš Cabicar:Pro Leoš Heger:Pro Milan Sommer:Pro
Zdeněk Švorc:Pro
Koalice pro KHK
Pavel Bělobrádek:Nehlasoval Vladimír Derner:Pro Zdeněk Fink:nepřít.
Karel Klíma:Pro Anna Maclová:Pro
STAN+VČ
Martina Berdychová:Pro Rudolf Cogan:Pro Dana Kracíková:Pro
Jan Sobotka:Pro
ANO 2011
Jana Berkovcová:Pro Stanislav Friedrich:Pro Ivana Hantschová:Zdržel se
Jan Jarolím:Zdržel se Jiří Kálal:Pro Miroslav Kodydek:Pro
Petr Koleta:Pro Jaroslav Kostelníček:Pro Eva Matyášová:Zdržel se
Jindřich Outlý:Pro Zdeněk Praus:Zdržel se Petr Sadovský:Pro
Monika Štayrová:Pro
KSČM
Josef Lukášek:Pro Zdeněk Ondráček:Zdržel se Otakar Ruml:Pro
Táňa Šormová:Nehlasoval
SPD + SPO
Miroslav Matějka:Nehlasoval Jiří Morávek:Pro
Piráti+SZ
Martin Hanousek:nepřít. Martin Jiránek:Pro