22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
09.09.2019 - 11:18:00

25. hlasování, sloučení rozpravy

Návrh na sloučení úvodního slova, rozpravy a hlasování k bodům č. 22-24, 27-31
Materiál č. ZK/N 11185


Návrh byl přijat
Přítomno: 36Pro: 35Proti: 0Zdržel se: 1

ODS
Ivan Adamec:Pro Martin Červíček:Pro Jana Drejslová:Nehlasoval
Václav Řehoř:Pro Oldřich Vlasák:Pro
ČSSD
Miroslav Antl:Pro Jan Birke:Pro Josef Dvořák:nepřít.
Pavel Hečko:Pro Jiří Štěpán:Pro Edita Vaňková:Pro
TOP 09
Aleš Cabicar:Pro Leoš Heger:Pro Milan Sommer:Pro
Zdeněk Švorc:Pro
Koalice pro KHK
Pavel Bělobrádek:Pro Vladimír Derner:Pro Zdeněk Fink:nepřít.
Karel Klíma:Pro Anna Maclová:Pro
STAN+VČ
Martina Berdychová:Pro Rudolf Cogan:Pro Dana Kracíková:Pro
Jan Sobotka:Pro
ANO 2011
Jana Berkovcová:Pro Stanislav Friedrich:Pro Ivana Hantschová:Pro
Jan Jarolím:Pro Jiří Kálal:Pro Miroslav Kodydek:Pro
Petr Koleta:Pro Jaroslav Kostelníček:Nehlasoval Eva Matyášová:Nehlasoval
Jindřich Outlý:Pro Zdeněk Praus:Pro Petr Sadovský:Pro
Monika Štayrová:Nehlasoval
KSČM
Josef Lukášek:Pro Zdeněk Ondráček:Zdržel se Otakar Ruml:nepřít.
Táňa Šormová:Pro
SPD + SPO
Miroslav Matějka:Pro Jiří Morávek:Nehlasoval
Piráti+SZ
Martin Hanousek:nepřít. Martin Jiránek:Pro