Doma je doma
Informace pro seniory Královéhradeckého kraje

Příběh druhý – paní Anna a Marta

Paní Anna začala po šedesátce ztrácet paměť, potom zapomínala cestu domů. Dcera Marta je v invalidním důchodu, bydlí s manželem v domku, kde je dost místa, a tak si maminku vzala k sobě, aby o ni mohla pečovat. Starala se každý den téměř dva roky, až byla sama úplně vyčerpaná z maminčina neustálého hledání věcí, neschopnosti vyjádřit souvislou větu, přání. Stála před rozhodnutím předat matku do péče domova pro seniory a moc se tím trápila. O svém problému promluvila s kamarádkou, která věděla o dobré sociální službě ve městě: „Marto, u nás je taková služba, ta ti pomůže. Maminku tam dej na pár týdnů, postarají se o ni ve dne v noci, odpočineš si a pak si ji zas vezmeš k sobě.“ Marta kamarádku poslechla a maminku umístila do odlehčovací služby. Měla čas věnovat se sama sobě, zajela za dětmi, vyrazila s mužem na krátkou dovolenou do hor, načerpala nové síly. Už se jí strasti s maminkou nezdály tak hrozné. Po šesti týdnech vzala maminku za ruku s milými slovy: „Mami, pojď domů.“

Odlehčovací služby

Odlehčovací služby

Služba pro seniory a pro osoby pečující o seniory. Je poskytována v domácím prostředí nebo v sídle poskytovatele jako služba denní či nepřetržitá. Zajistí takovou míru pomoci v péči o seniora, aby si pečující dostatečně odpočinul, zařídil si své záležitosti a dál se mohl o svého blízkého starat. Službu domluvíte přímo s poskytovatelem. Péči vám zajistí kvalifikovaní pracovníci sociálních služeb.

V RÁMCI TÉTO SLUŽBY JE PRO SENIORY ZAJIŠTĚNO:

  • lůžko
  • celodenní stravování
  • hygiena
  • společnost vrstevníků
  • příjemné aktivity

CENY:

Za ubytování zaplatíte maximálně 180 Kč/den, za celodenní stravu maximálně 150 Kč/den a za další úkony péče maximálně 100 Kč za 1 hodinu provádění úkonu. K úhradě úkonů lze využít příspěvek na péči.

KONTAKTY NA POSKYTOVATELE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI:

Diakonie ČCE – středisko BETANIE – evangelický domov v Náchodě
Špreňarova 1053, Náchod, 547 01 Náchod 1
telefon 491 423 154
web www.betanie.diakoniecce.cz
Domov V Podzámčí
Palackého 165, 503 51 Chlumec nad Cidlinou
telefon 495 484 521
web www.domov.duchodcu.cz
DUHA o. p. s.
Julia Fučíka 873, 504 01 Nový Bydžov
telefon 495 491 180
web www.pomocseniorum.cz
Domov pro seniory Marie
Bartoňova 1998, Náchod, 547 01 Náchod 1
telefon 491 423 478
web www.messs-na.cz
Městské středisko sociálních služeb Oáza
T. G. Masaryka 1424, 549 01 Nové Město nad Metují
telefon 491 470 476
web www.msss.wz.cz
Občanské sdružení Spokojený domov
Jinolice 39, 506 01 Jičín 1
telefon 773 633 411
web www.spokojeny-domov.cz
SENIOR CENTRUM Hradec Králové o. p. s.
Jungmannova 1437/31, 500 02 Hradec Králové 2
telefon 495 523 414
web www.senior-centrum-hk.cz

Příběh třetí – pan František

Panu Františkovi bylo krátce 81 let, když náhle ztratil milovanou ženu. Smutkem začal chřadnout, přestal o sebe dbát, nejedl, nemyl se. V brzkém čase z něj byl zlomený, zanedbaný muž, zhoršily se zdravotní problémy a přibyly nevolnosti. Následkem jedné takové slabosti František upadl a zlomil si obě ruce. Po nezbytném ošetření v nemocnici měl být propuštěn domů, ale sociální sestra chtěla nejprve vědět, jakou péči má František zajištěnu. Zjistila, že žije zcela opuštěný, bez ženy a bez dětí, v malém domku na vsi. Bylo jí jasné, že i když se Františkovi ruce zahojí, nebude se moci o sebe postarat, zůstane-li bez pomoci, smutkem se utrápí. Domluvila se tedy s nejbližší sociální službou, která provozovala centrum denních služeb na možnostech poskytování péče pro Františka. Ten souhlasil a každý všední den trávil od rána do pozdního odpoledne v centru, kde dostal nejen potřebnou péči, oběd, ale také slyšel vlídné slovo. Pečovatelky ho naučily dělat si jednoduché jídlo, brát pravidelně léky a hlavně znovu se usmívat. Ve společnosti stejně starých veselých dam pookřál a svět ho opět začal bavit. Dokonce naučil své „kolegyně“ hrát šachy a teď spolu vedou celé dny nekončící partie.

Centra denních služeb a denní stacionáře

Centra denních služeb a denní stacionáře

Služby jsou seniorům poskytovány v prostorách poskytovatele, kam jsou dopraveni buď pečovatelskou službou, nebo rodinou, a tráví tam každý všední den nebo jen určité dny ve společnosti vrstevníků. Starat se o vás budou kvalifikovaní pracovníci sociálních služeb. V rámci této služby vám pomohou:

  • umýt se
  • zajistit oběd, najíst se
  • pobavit se s vrstevníky
  • trávit čas příjemnými aktivitami

Ceny:

Za oběd zaplatíte maximálně 75 Kč, za celodenní stravu maximálně 150 Kč/den a za další úkony péče maximálně 100 Kč za 1 hodinu provádění úkonu. K úhradě úkonů lze využít příspěvek na péči.

Kontakty na poskytovatele v Královéhradeckém kraji:

DUHA o. p. s.
Julia Fučíka 873, 504 01 Nový Bydžov
telefon 495 491 180
web www.pomocseniorum.cz
Město Kostelec nad Orlicí
Frošova 1414, 517 41 Kostelec nad Orlicí
telefon 724 329 558
web www.pskostelecno.cz
Městské středisko sociálních služeb Oáza
T. G. Masaryka 1424, 549 01 Nové Město nad Metují
telefon 491 470 476
web www.msss.wz.cz
Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o. p. s.
Palackého 310, 503 51 Chlumec nad Cidlinou
telefon 495 489 175
web www.chlumec-n-cidlinou.cz/radnice
Centrum sociální pomoci a služeb o. p. s.
Souběžná 1746/12, 500 12 Hradec Králové 12
telefon 495 272 242
web www.csps.unas.cz
Diakonie ČCE – středisko ve Dvoře Králové nad Labem
nábřeží Benešovo 1067, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
telefon 499 621 094
web www.diakoniecce.cz/dvur.kralove
Domov Dědina
Nádražní 709, 517 73 Opočno
telefon 493 814 563
web www.domov-dedina.cz
Farní charita Rychnov nad Kněžnou
Palackého 111, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
telefon 494 534 431
Geriatrické centrum Týniště nad Orlicí
Turkova 785, 517 21 Týniště nad Orlicí
telefon 494 371 380
web www.geriatr.tyniste.cz
Sociální služby města Jičína
Hofmanova 574, Nové Město, 506 01 Jičín 1
telefon 493 546 219
web www.ssmj.cz
Sociální služby města Rychnov nad Kněžnou, o. p. s.
Na Drahách 1595, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
telefon 494 532 959
web www.pecovatelkyrk.cz
Věra Kosinová – Daneta, zařízení pro zdravotně postižené
Sukovy sady 660/1, 500 02 Hradec Králové 2
telefon 495 535 955
web www.daneta.cz
Život bez bariér, o. s. – Centrum Klášter
Opolského 165, 509 01 Nová Paka
telefon 731 170 275
web www.zbb.cz