Doma je doma
Informace pro seniory Královéhradeckého kraje

Občanské sdružení Podzámčí

Občanské sdružení Podzámčí je nestátní nezisková organizace působící zejména v regionu Chlumecka a Novobydžovska od roku 2003.

Základní činností je management dobrovolnictví, hledání dobrovolníků pro činnost v sociálních službách a ve zdravotnictví a jejich vysílání do partnerských organizací. Počet dobrovolníků, kteří v roce 2009 vykázali činnost, je 46, celkem odpracovali v sociálních službách 3 592 dobrovolnických hodin.

Současnými partnerskými organizacemi, které přijímají dobrovolníky, jsou:

  • Domov V Podzámčí, Chlumec nad Cidlinou
  • Domov důchodců Pohoda, Humburky, Nový Bydžov
  • Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o. p. s.
  • Duha o. p. s., Nový Bydžov
  • Domov sociálních služeb Skřivany
  • Ústav sociální péče pro mládež Chotělice
  • Oblastní nemocnice Jičín a. s.
  • Město Nový Bydžov
  • Ústav sociální péče pro tělesně postižené v Hořicích v Podkrkonoší

Sdružení se zabývá nejrůznějšími aktivitami v oblasti neformálního vzdělávání dospělých, například organizováním počítačových kurzů pro seniory nebo kurzů zdravého životního stylu pro ženy. Nově byl založen klub pro pečující nejen o seniory „Spolu to zvládnem“.

Dále realizuje pro region Novobydžovska programy primární prevence kriminality a pro sociální služby zpracovává průzkumy spokojenosti klientů se sociální službou. Organizace zaměstnává tři osoby na dohody o pracovní činnosti.

Sdružení je finančně podporováno městy Chlumec nad Cidlinou a Nový Bydžov, Královéhradeckým krajem a laskavými sponzory z regionu.

Žíželická 92, 503 51 Chlumec nad Cidlinou, tel.: 604 240 344, IČ: 26628775, www.podzamci.cz bankovní spojení: 184556395/0300 (ČSOB Chlumec n. C.), statutární zástupce: Ing. Daniela Lusková