Doma je doma
Informace pro seniory Královéhradeckého kraje

Dávky sociální péče vám pomohou kompenzovat zdravotní postižení

Níže uvedené dávky vám umožní kompenzovat vaše zdravotní postižení, pokud jej máte, a usnadní vám tak život v domácnosti, péči o vlastní osobu a soběstačnost.

Nárok na tyto dávky se řídí legislativními podmínkami, druhem a mírou vašeho zdravotního postižení a posouzením lékařů a sociálních pracovníků, nikoli věkem.

Přiznání dávky vás zpravidla zaváže k povinnosti vrátit příspěvek v případě nedodržení podmínek pro poskytnutí ve lhůtách konkrétních pro určitou dávku. Podrobnější podmínky vám sdělí příslušný obecní úřad uvedený níže v adresáři.

Jednorázové příspěvky na opatření zvláštních pomůcek

Příspěvky na pomůcky k odstranění, zmírnění nebo překonání následků zdravotního postižení. Úplný výčet kompenzačních pomůcek je uveden v příloze č. 4 k vyhlášce č. 182/1991 Sb., kde je vyčíslena i maximální možná výše příspěvku. Veškeré informace vám poskytnou pracovníci městského úřadu.

Příklad pomůcek:

Obracecí postel, vodní zvedák do vany, šikmá schodišťová plošina, čtyřkolka, signalizace bytového a domovního zvonku včetně instalace, světelný nebo vibrační budík, bezdrátové zařízení umožňující poslech televizního přijímače nebo jiného zdroje zvuku, kamerová zvětšovací televizní lupa, digitální zvětšovací televizní lupa, elektronická orientační pomůcka pro nevidomé a hluchoslepé, apod.

Příspěvek na úpravu bytu

Jednorázová dávka na úpravu bytu užívaného k trvalému bydlení, kromě novostavby, která zatím neslouží k trvalému bydlení. Obecní úřad může uznat potřebnosti jiných úprav, na které lze poskytnout příspěvek, než je zde uvedeno.

Za úpravy bytu se považuje:

 • úprava přístupu do domu, do garáže, k výtahu včetně schodů, k oknům a na balkon
 • úprava povrchu podlahy, vyrovnání výšky podlah mezi místnostmi, zabudování ovládacích prvků domovní a bytové elektroinstalace, úprava kuchyňské linky (např. snížení kuchyňské linky, popř. dalšího nábytku)
 • rozšíření prahů dveří
 • odstranění prahů
 • přizpůsobení koupelny a záchodu včetně vybavení vhodným sanitárním zařízením a lehce ovladatelnými bateriemi
 • instalace potřebné zvukové nebo světelné signalizace
 • zavedení vhodného vytápění
 • vybudování telefonního vedení
 • stavební úpravy spojené s instalací výtahu

Výše příspěvku je stanovena obecním úřadem s ohledem na příjmy a majetkové poměry žadatele a jeho rodiny. Příspěvek může být poskytnut až do výše 70 % prokázaných nákladů za materiál a práce spojené s nezbytnými úpravami, včetně projektových prací, nejvíce však 50 000 Kč nebo 100 000 Kč u příspěvku na stavební úpravy spojené s instalací výtahu.

Příspěvek na úpravu bytu je možno poskytnout i formou zálohy (maximálně ve výši 50 % předpokládané výše příspěvku).

Příspěvek na zakoupení motorového vozidla a příspěvek na celkovou opravu motorového vozidla

Příspěvek se poskytuje na období pěti let ve specifických případech zdravotního postižení.

V případě žádosti o příspěvek na celkovou opravu motorového vozidla musí být prokázáno, že je taková oprava nevyhnutelná.

Výše příspěvku na zakoupení motorového vozidla činí nejvýše 100 000 Kč, výše příspěvku na celkovou opravu motorového vozidla činí nejvýše 60 000 Kč. Výše příspěvků se určí zejména s ohledem na majetkové poměry žadatele a osob považovaných podle zákona o důchodovém pojištění za osoby jemu blízké, které s ním žijí v domácnosti.

Příspěvek na zvláštní úpravu motorového vozidla

Jednorázová dávka je poskytována občanu s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí a podmínkou pro poskytnutí příspěvku je, že žadatel sám řídí motorové vozidlo a pro své trvalé zdravotní postižení zvláštní úpravu motorového vozidla nezbytně potřebuje. Příspěvek se poskytne v plné výši ceny takovéto úpravy.

Příspěvek na provoz motorového vozidla

Jednorázová dávka poskytovaná na období kalendářního roku občanovi, který je vlastníkem nebo provozovatelem motorového vozidla. Poskytnutí se váže na míru zdravotního postižení osoby nebo osoby blízké, kterou tímto vozem chce pravidelně dopravovat.

Výše příspěvku činí:

 • 7 920 Kč pro občany, kteří mají přiznané mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany III. stupně
 • 3 000 Kč pro občany, kteří mají přiznané mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany II. stupně

Příspěvek na individuální dopravu

Jednorázová dávka pro občany se zdravotním postižením, kteří se pravidelně individuálně dopravují, nejsou vlastníky nebo provozovateli motorového vozidla, nebo pro občany, kteří jsou dopravováni motorovým vozidlem, na jehož provoz je přiznán příspěvek. Dávka se poskytuje na období kalendářního roku a činí 6 500 Kč.

Kontakty na úřady v Královéhradeckém kraji:

Městský úřad Broumov
třída Masarykova 239, 550 01 Broumov
telefon 491 504 111
e-mail podatelna@broumov-mesto.cz
web www.broumov-mesto.cz
Městský úřad Dobruška
nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška
telefon 494 629 580
e-mail posta@mestodobruska.cz
web www.mestodobruska.cz
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem
náměstí T. G. Masaryka 38, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
telefon 499 318 111
e-mail podatelna@mudk.cz
web www.mudk.cz
Městský úřad Hořice
náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 01 Hořice
telefon 493 655 411
e-mail mesturad@horice.org
web www.horice.org
Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
telefon 495 707 111
e-mail posta@mmhk.cz
web www.hradeckralove.org
Městský úřad Jaroměř
nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř
telefon 491 847 111
e-mail podatelna@jaromer-josefov.cz
web www.jaromer-josefov.cz
Městský úřad Jičín
Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín - Valdické Předměstí
telefon 493 545 111
e-mail posta@mujicin.cz
web www.mujicin.cz
Městský úřad Kostelec nad Orlicí
Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí
telefon 494 337 111
e-mail podatelna@muko.cz
web www.kostelecno.cz
Městský úřad Náchod
Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod
telefon

491 405 111

e-mail podatelna@mestonachod.cz
web www.mestonachod.cz
Městský úřad Nová Paka
Dukelské náměstí 39, 509 01 Nová Paka
telefon 493 760 111
e-mail posta@munovapaka.cz
web www.munovapaka.cz
Městský úřad Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují
telefon 491 419 611
e-mail podatelna@novemestonm.cz
web www.novemestonm.cz
Městský úřad Nový Bydžov
Masarykovo nám. 1, 504 01 Nový Bydžov
telefon 495 703 911
e-mail mesto@novybydzov.cz
web www.novybydzov.cz
Městský úřad Rychnov nad Kněžnou
Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
telefon 494 509 111
e-mail podatelna@rychnov-city.cz
web www.rychnov-city.cz
Městský úřad Trutnov
Slovanské nám. 165, 541 01 Trutnov - Vnitřní město
telefon 499 803 111
e-mail podatelna@trutnov.cz
web www.trutnov.cz
Městský úřad Vrchlabí
Zámek 1, 543 01 Vrchlabí
telefon 499 405 311
e-mail posta@muvrchlabi.cz
web www.muvrchlabi.cz