Portál sociálních služeb

Sociální službyZpravodajAktualityPro poskytovatele služeb

V Hradci Králové proběhla konference věnovaná problematice užívání návykových látek u dětí

Poslední aktualizace: 18. 10. 2012

Více než osmdesát účastníků z řad škol i školských zařízení, neziskových organizací a dalších subjektů se v pondělí 15. října 2012 sešlo v prostorách Krajského úřadu k příležitosti konání konference na téma „Dítě a droga“.

Akce pořádaná Školským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje a Krajským úřadem Královéhradeckého kraje byla účastníky ohodnocena velmi pozitivně. S kladným ohlasem se setkala nejen vystoupení řady přednášejících, ale také míra propojení jejich témat s praxí.

Účastníci také projevili přání věnovat v budoucnosti více pozornosti problematice testování dětí ve školách a školských zařízení. Uvítali by více příležitostí k výměně zkušeností i získávání konkrétních postupů při řešení situací, které se týkají přítomnosti dítěte pod vlivem návykové látky.  

S odkazem na ohlas a zájem účastníků jsou (se souhlasem autorů) prezentace přednášejících zveřejněny na těchto webových stránkách.

Všem účastníkům děkujeme za aktivní zapojení se do programu konference, jejich postřehy, nápady, příspěvky do diskusí i zpětnou vazbu.

Autor: Michaela Klementová

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
Systém a terapie závislostí Příspěvek z konference Mgr. Cyrila Martínka pdf 137 kB 18.10.2012
Představení LNN Nechanice Příspěvek z konference Mgr. Cyrila Martínka pdf 1192 kB 18.10.2012
Diagnostika závislostí a varovné příklady u adolescentů Příspěvek z konference MUDr. Jely Hrnčiarové pdf 575 kB 18.10.2012
Testování dětí a mladistvých na ovlivnění/užití návykové látky – právní analýza a návrh postupu Příspěvek z konference Mgr. Jaroslava Šejvla pdf 817 kB 18.10.2012
Projekt prevence rizikového chování v MŠ „NEBOJÍM SE ŘÍKAT NE“ Příspěvek z konference Mgr. Ivy Škaloudové pdf 4795 kB 18.10.2012
Systém služeb prevence, léčby a minimalizace rizik Příspěvek z konference PhDr. Josefa Radimeckého, Ph.D.,MSc. pdf 1047 kB 18.10.2012
Návykové látky ve školní praxi Příspěvek z konference JUDr. Břetislava Brejchy pdf 2409 kB 18.10.2012
Vývoj české drogové politiky Příspěvek z konference PhDr. Josefa Radimeckého, Ph.D.,MSc. pdf 443 kB 18.10.2012
Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Příspěvek z konference Mgr. Vladimíra Sklenáře pdf 9791 kB 18.10.2012