Portál sociálních služeb

Sociální službyZpravodajAktualityPro poskytovatele služeb

Při Noci venku si každý vyzkouší, jaké je být bezdomovcem

14. 11. 2013 Autor: Ondřej Čalovka

Noc venku - to jedinečná možnost, jak strávit mrazivou listopadovou noc venku a to bez běžného komfortu. Je to zároveň šance, jak upozornit na otázku bezdomovectví a podpořit místní lidi bez domova. Noc venku, tak jak byla pořádána poprvé v ČR loni v Ostravě, probíhá v Anglii již několik let. První „spáčské skupiny“ nalezneme již v 70. letech minulého století. Začaly s tím skupinky studentů, kterým osud lidí bez domova nebyl lhostejný. Následovaly akce další – a to v Londýně, v Cambridge, v Oxfordu a v mnoha dalších městech. Trutnov se 21. listopadu zařadí k Ostravě, Brnu, Břeclavi, Olomouci, Praze, Bratislavě, Chomutovu a Opavě, kde bude akce také probíhat.

Vladimír Weiss z občanského sdružení Institut udržitelného rozvoje k tomu jako pořadatel akce uvádí: „Otázka lidí bez domova je aktuální a velmi palčivá. Je problémem ve všech větších městech Trutnov nevyjímaje. Bohužel v každé společnosti existují lidé, kteří z různých důvodů nemají dovednosti nebo prostředky k tomu, aby si bydlení zajistili nebo udrželi sami. Bezdomovectví vnímáme jako extrémní sociální vyloučení, jehož je chudoba nejen příčinou, ale i důsledkem. Faktory sociálního vyloučení mají povahu jak individuální, tak strukturální, přičemž je často nelze od sebe navzájem jednoznačně rozlišit. Stávající poznatky poukazují na to, že propad do bezdomovectví téměř nikdy nemá jednu příčinu, důvody pro vznik bezdomovectví jsou velmi individuální, v čase proměnlivé a na začátku mnohdy jen obtížně identifikovatelné. O to hůře se nám poslouchá, že si osoby bez domova mohou za svou situaci sami, a kdyby měli jen trochu vůle, mohou se z ulice snadno dostat. Takhle jednoduché to ale není.“

Noc venku upozorňuje na zjevné bezdomovectví, které je nejvíce viditelné. Bezdomovectvím se však v širším smyslu se nemyslí pouze osoby, které spí venku (bez střechy), ale i osoby, které v důsledku nemožnosti zajistit si jiné bydlení žijí v ubytovacích zařízeních pro bezdomovce, dále osoby, jejichž bydlení je nejisté, a také osoby, které žijí v podmínkách, které neodpovídají minimálním standardům bydlení v daném kulturním a sociálním prostředí.

Olga Trunečková a Lucie Dolníčková, spolupořadatelky Noci venku, k tomu dodávají: „Vše proběhne jako zážitková a sebezkušenostní akce, kdy si návštěvníci budou moci doslova na vlastní kůži vyzkoušet jaké to je nocovat na ulici. Doporučujeme vzít si teplé oblečení, spacáky a karimatky. Jako vstupné budou přijímány trvanlivé potraviny v minimální hodnotě 50 korun. Ještě před ulehnutím je připraven bohatý program. V Síni Bohuslava Martinů proběhne výstava fotografií opuštěných budov, koncert skupin Tlupa Tlap a Lucky Losers, přednášky pedagogů a studentů Ústavu sociální práce Univerzity Hradec Králové. Dále se o svůj životní příběh podělí žena, která část svého života strávila na ulici.“

„Věříme, že touto akcí zprostředkujeme autentický zážitek těm, kterým není osud lidí na ulici lhostejný. Víme, že samotným bezdomovcům, bude tato akce užitečná pouze tím, že vybrané trvanlivé potraviny, hygienické balíčky, rukavice a čepice půjdou do organizací, které s nimi pracují, konkrétně do RIAPSu Trutnov a Azylového domu ve Dvoře Králové nad Labem. Doufáme však, že upozorněním na to, že život na ulici není jednoduchý a návrat zpět ještě těžší, alespoň trochu otupíme negativní vnímání jedinců, kterým osud nadělil tento nelehký životní úděl.“

„Rádi bychom poděkovali městu Trutnov, Společenskému centru UFFO za zapůjčení prostorů a pomoc při přípravě akce. Díky patří všem účastníkům, kteří se podílejí na organizaci akce bez nároku na honorář.“ uzavírají pořadatelé.

Soubory ke stažení