Portál sociálních služeb

Sociální službyZpravodajAktualityPro poskytovatele služeb

Methanol – systém včasného varování

19. 9. 2012 Autor: Michaela Klementová

V souvislosti s aktuální sérií otrav metanolem a vyhlášené obecné prohibici by sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky chtěl touto cestou požádat o spolupráci nejen adiktologické služby, jejichž primární cílovou skupinou jsou uživatelé alkoholu, ale také služby, které jsou primárně zaměřeny na uživatele nealkoholových drog, ale mezi svými klienty mohou mít problémové uživatele alkoholu.

Situace je vážná a lze předpokládat, že část uživatelů alkoholu se při prohibici uchýlí ke konzumaci nekvalitního alkoholu z černého trhu a jistě u části uživatelů dojde k rychlému rozvoji těžkých odvykacích příznaků, které mohou vážně ohrozit nejen jejich zdraví ale i životy (např. alkoholická deliria, alkoholové epileptické stavy, metabolické rozvraty). Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky proto touto cestou žádá, abyste prostřednictvím krajského protidrogového koordinátora Vašeho kraje hlásili vše, co může s touto situací souviset, zejména:

     - vyšší počty osob s abstinenčními příznaky,

     - neobvyklé vzorce užívání alkoholu,

     - jakékoliv jiné situace, které se vymykají „běžnému“ provozu a mohou s aktuálními problémy s metanolem souviset.

.

Děkujeme Vám za spolupráci a věříme, že se nám podaří minimalizovat rizika spojená s touto mimořádnou situací.

.

.

Bc. Michaela Klementová

odbor sociálních věcí│oddělení sociální práce, prevence a SPO

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Pivovarské náměstí 1245│500 03│Hradec Králové

tel.: 495 817 584

e-mail: mklementova@kr-kralovehradecky.cz