Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadŽivotní prostředí a zemědělstvíAktuální informaceVodní hospodářství

Žádosti dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Poslední aktualizace: 21. 2. 2008

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo o jeho změnu Žádost o povolení k nakládání s vodami podle § 8 odst. 1 písm. a), b), vodního zákona rtf 101 kB 21.2.2008
Žádost o vyjádření Žádost o vyjádření podle § 18 vodního zákona rtf 37 kB 21.2.2008
Žádost o povolení k některým činnostem Žádost o povolení k některým činnostem podle § 14 vodního zákona rtf 75 kB 21.2.2008
Žádost o povolení k užívání vodních děl Žádost o stavební povolení k vodním dílům podle § 15 vodního zákona rtf 68 kB 21.2.2008
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových Žádost o povolení k nakládání s vodami podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona rtf 91 kB 21.2.2008
Žádost o stavební povolení k vodním dílům Žádost o stavební povolení k vodním dílům podle § 15 vodního zákona rtf 148 kB 21.2.2008
Žádost o udělení souhlasu Žádost o udělení souhlasu podle § 17 vodního zákona rtf 60 kB 21.2.2008
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla § 15 vodního zákona a § 122 stavebního zákona rtf 93 kB 21.2.2008
Žádost o prodloužení platnosti povolení k nakládání s vodami § 9 odst. 4 vodního zákona rtf 120 kB 21.2.2008
Oznámení o užívání stavby vodního díla § 15 vodního zákona a § 120 stavebního zákona rtf 61 kB 21.2.2008
Ohlášení § 15 odst. 2 vodního zákona a § 104 odst. 2 písm. n) stavebního zákona rtf 77 kB 21.2.2008