Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb na území Královéhradeckého kraje

5. 10. 2005 Autor: Kateřina Ulíková

Dne 1. září 2005 zahájil Královéhradecký kraj realizaci projektu „Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb na území Královéhradeckého kraje“. Jedná se o dvouletý projekt, na který kraj získal finanční podporu ve výši 9,3 mil. Kč z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu.

Dne 1. září 2005 zahájil Královéhradecký kraj realizaci projektu „Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb na území Královéhradeckého kraje“. Jedná se o dvouletý projekt, na který kraj získal finanční podporu ve výši 9,3 mil. Kč z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu. Partnerem projektu je Univerzita Hradec Králové.

Cílem projektu je zajistit další vzdělávání pracovníkům subjektů poskytujících sociální služby (zejména ústavy sociální péče, domovy důchodců a pečovatelské služby) a pracovníkům sociálních odborů obecních a městských úřadů na území kraje. Kraj se tak snaží vyjít vstříc potřebám pracovníků v sociálních službách a nabídnout jim bezplatné, časově i místně dostupné vzdělávání šité na míru. Projekt nabídne cílovým skupinám 16 vzdělávacích kurzů, které budou probíhat v souladu s poptávkou po dobu 20 měsíců. Celkem má být proškoleno kolem 1300 osob.

Během projektu budou také realizovány specializované výcviky pracovníků rezidenčních zařízení sociálních služeb na území kraje – těmito výcviky projde celkem 124 pracovníků z šesti domovů důchodců a ústavů sociální péče.

V současné době probíhá dopracování vzdělávacích modulů a další přípravné práce. Kompletní nabídka kurzů bude představena na konferenci 8. listopadu 2005 a dále bude trvale k dispozici na webových stránkách Královéhradeckého kraje a Univerzity Hradce Králové.