Královéhradecký kraj

Strategie Rozvoje lidských zdrojů Královéhradeckého kraje

Poslední aktualizace: 7. 4. 2008

Dne 3. dubna 2008 schválilo Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje usnesením č. 27/1819/2008 Strategii rozvoje lidských zdrojů Královéhradeckého kraje 2007 - 2015 a Akční plán Strategie rozvoje lidských zdrojů Královéhradeckého kraje na roky 2008 - 2009. V pořadí druhý akční plán, tentokrát pro tříleté obodobí 2010 - 2012, byl schválen Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 25. března 2010 (usnesení ZK/12/827/2010).


Strategie rozvoje lidských zdrojů Královéhradeckého kraje ( dále jen Strategie RLZ) byla zpracována na základě potřeb Rady pro rozvoj lidských zdrojů Královéhradeckého kraje v návaznosti na analytický dokument „Analýza rozvoje lidských zdrojů Královéhradeckého kraje“ (zpracována v roce 2005).

Strategii RLZ zpracovalo Centrum evropského projektování za aktivní účasti odborníků reprezentující v praxi různorodou profesní orientaci. V procesu tvorby tak byl zastoupen veřejný sektor, podnikatelský sektor i sektor neziskový.

Strategie RLZ zahrnuje správné nasměrování a zkvalitňování oblastí počátečního vzdělávání, oblastí celoživotního učení (dalšího vzdělávání), věnuje se spolupráci a propojení vzdělávací soustavy s trhem práce a začlenění znevýhodněných skupin obyvatel na trh práce.

Krátkodobé realizační plány (tzv. akční plány) rozpracovávají Strategii RLZ do dílčích opatření a aktivit s cílem jejího postupného naplňování. Dosud byly tyto akční plány zpracovány pro období 2008 - 2009 a 2010 - 2012.

Autor: Jana Fiedlerová

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
Akční plán Strategie Rozvoje lidských zdrojů Královéhradeckého kraje 2008 - 2009 pdf 340 kB 21.11.2011
Akční plán Strategie Rozvoje lidských zdrojů Královéhradeckého kraje 2010 - 2012 pdf 575 kB 21.11.2011
Strategie Rozvoje lidských zdrojů Královéhradeckého kraje 2007 - 2015 pdf 1378 kB 21.11.2011