Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadPovinně zveřejňované informace

9. ŽÁDOSTI O INFORMACE

Poslední aktualizace: 2. 10. 2003

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Písemné žádosti přijímá podatelna krajského úřadu.

Pokud byla žádost učiněna elektronicky a nebyla podána prostřednictvím elektronické podatelny krajského úřadu, není žádostí podle zákona.

Na základě ústně podané žádosti se poskytuje pouze informace jednoduchého charakteru, jejíž vyhledání není časově náročné a jejíž poskytnutí není spojeno s náklady. Ústně podané žádosti se neevidují a o poskytnutí informace se nepořizuje záznam.

Není-li možné požadovanou informaci na základě ústně podané žádosti poskytnout, zejména je-li informace rozsáhlá, vyzve úředník žadatele, aby podal žádost písemně.

Elektronická podatelna:

Podatelna Krajského úřadu Královéhradeckého kraje se nachází v budově sídla na adrese:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Pivovarské náměstí 1245
Hradec Králové 2
500 03

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
Žádost o poskytnutí informace doc 141 kB 17.10.2007