Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadPovinně zveřejňované informace

15. SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Poslední aktualizace: 2. 10. 2003

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Královéhradecký kraj stanoví v souladu s ust. § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ust. § 17 tohoto zákona a s nařízením č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, tento sazebník úhrad za poskytování informací (dále jen „sazebník“).
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

1. Kopírování dokumentů

a) černobílá kopie

formát cena v Kč/list
 A4  - jednostranně 3,-
- oboustranně 4,-
 A3  - jednostranně 5,-
- oboustranně 7,-

b) barevná kopie

formát cena v Kč/list
 A4  - jednostranně 15,-
- oboustranně 20,-
 A3  - jednostranně 30,-
- oboustranně 50,-

2. Tisk dokumentů na leserové tiskárně

  tisk cena v Kč
formát A4 jednostranný výtisk černobíle   6,-  
barevně 12,-  
digitální foto 16,-  

3. Poskytnutí informace na nosiči dat

nosič dat cena v Kč/ks
disketa 3½" 13,-  
CD-ROM 18,-  

4. Náklady za odeslání

Ceny za odeslání poštovní zásilky se řídí ceníkem poštovních služeb České pošty s.p., platným ke dni odeslání zásilky žadateli, navýšené o základní sazbu DPH.

5. Telekomunikační poplatky

Poplatky za použití telekomunikačních zařízení v souvislosti s poskytnutím informace se řídí tarify provozovatelů, platnými ke dni použití těchto zařízení.

6. Hodinová sazba

V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací (např. je-li třeba informace vyhledat v archivu, procházet rozsáhlé soubory dat, kopírovat obsáhlé dokumenty apod.), účtuje Krajský úřad Královéhradeckého kraje žadateli za takové vyhledání informací částku 180,- Kč za každou započatou hodinu práce úředníka.

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Nebylo vydáno žádné usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací Krajským úřadem Královéhradeckého kraje podle § 16a odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.