Telefonní seznam zaměstnanců a zastupitelů

  • Telefonní číslo ústředny krajského úřadu: 495 817 111
  • Informační centrum krajského úřadu: 495 817 842 - 4
  • 24 hodinová povodňová služba zabezpečovaná odborem ZP: 736 521 907
  • krizový štáb (pouze v případě svolání štábu): 725 082 415

Telefonní seznam ke stažení:

Červený/zelený puntík (/) před jménem zaměstnance označuje jeho přítomnost/nepřítomnost na pracovišti. Přítomnost není uváděna u zastupitelů a zaměstnanců Správy nemovitostí. Údaje o přítomnosti na pracovišti jsou aktualizovány každých 5 minut.

Kliknutím na číslo kanceláře se zobrazí plán budovy s vyznačením umístění kanceláře. Kliknutím na jméno pracovníka se otevře poštovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou.

Vyhledávání

Podle jména nebo telefonu: Podle odboru:

Telefonní seznam

ředitelka

příjmení, jméno, titul* zástup cinnost č. dveří** telefon mobil
Křečková Ivana JUDr. zástup ředitelka 1a-N4.119 495 817 280 737 876 543
Bílová Zuzana Mgr.   tajemnice ředitelky Krajského úřadu 1a-N4.119 495 817 300 736 521 825

KH - odbor kancelář hejtmana

*)         Kliknutím na jméno pracovníka se otevře poštovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou
**)       Kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře

příjmení, jméno, titul* zástup cinnost č. dveří** telefon mobil
Lukáč Jan Mgr. zástup vedoucí odboru 1a-N5.101 495 817 211 725 576 979
Maroušková Markéta Mgr.   referentka odboru 1a-N5.102 495 817 205 601 132 818
Teplá Petra Ing.   ekonomka odvětví - kapitola18,finanční dary poskytované radou kraje 1a-N5.102 495 817 352 736 521 892
oddělení sekretariátu hejtmana
Černá Kateřina zástup pověřena vedením oddělení sekretariátu hejtmana 1a-N5.118 495 817 222 727 943 426
Popelka Břetislav   řidič 1a-P2.106 495 817 536 736 521 839
Vaníček Michal   řidič 1a-P2.106 495 817 538  
Veselá Petra   referentka sekretariátu hejtmana 1a-N5.118 495 817 221 607 094 575
úsek asistentů/asistentek
Dušková Radka Ing. zástup vedoucí úseku, asistentka náměstkyně hejtmana Mgr. Martiny Berdychové 9-N3.902 495 817 565 601 375 639
Drábková Věra Ing. DiS.   asistentka 1. náměstka hejtmana Mgr. Martina Červíčka 9-N3.903 495 817 442 725 302 062
Černá Iveta   asistentka člena rady Bc. Pavla Hečka 4b-N3.417 495 817 333 607 044 103
Janečková Lydie Mgr.   asistentka člena rady JUDr. Ing. Rudolfa Cogana, Ph.D. 1a-N3.119 495 817 215 736 521 904
Javůrková Lucie Ing.   asistentka náměstka hejtmana Ing. Vladimíra Dernera 9-N3.920 495 817 363 725 679 908
Nováková Soňa   asistentka náměstka hejtmana Ing. Aleše Cabicara 9-N3.919 495 817 474 602 561 611
Novotná Květoslava Bc.   asistentka člena rady Bc. Karla Klímy 9-N3.922 495 817 324 736 521 872
Vavrečková Veronika Mgr.   asistentka člena rady Mgr. Václava Řehoře 1a-N3.104 495 817 251 736 521 860
oddělení tiskové
Lechmann Dan Mgr. zástup vedoucí oddělení 4b-N3.437 495 817 133 702 153 454
Friček Michal Mgr.   public relations, prezentační materiály, užívání znaku a loga kraje 4b-N3.437 495 817 207 727 808 458
Klemt Jiří   odborný referent 4b-N3.437 495 817 213 725 577 010
Svatoňová Martina Mgr.   redaktorka tiskového oddělení 4a-N3.436b 495 817 218 736 521 908
Vaníček Lukáš Bc.   referent tiskového oddělení 4b-N3.436b 495 817 271 725 575 246
Velčovská Sylvie Mgr.   tisková mluvčí 4b-N3.436b 495 817 203 725 575 654
oddělení krizového řízení
Pejšek Miroslav Ing. zástup vedoucí oddělení, bezpečnostní ředitel KÚ 1a-N4.101 495 817 206 702 196 319
Mareš Jan Ing.   agenda bezpečnostních rad, krizových štábů, IZS, krizové plány, analýza rizik 1a-N4.103 495 817 201 727 970 578
Šebesta Tomáš Bc.   agenda bezpečnostních rad, krizových štábů, IZS 1a-N4.104 495 817 471  
oddělení vnějších vztahů a mezinárodní spolupráce
Nyklíčková Tereza zástup vedoucí oddělení 1a-N5.104 495 817 503 720 987 135
Barešová Dominika Mgr.   zahraniční vztahy 1a-N5.105 495 817 354 725 939 892
Kubelka Miloš Ing.   zajišťování zahraničních služebních styků, zahraniční CP, CP zastupitelů, valutová pokladna 1a-N5.105 495 817 196  

KR - odbor kancelář ředitele

*)         Kliknutím na jméno pracovníka se otevře poštovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou
**)       Kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře

příjmení, jméno, titul* zástup cinnost č. dveří** telefon mobil
Košťál Libor Mgr. MBA zástup vedoucí odboru 1a-N4.121 495 817 299 737 987 666
Jánská Jarmila Bc.   oblast BOZP a PO 1a-P3.423 495 817 417 725 082 411
Kovaříková Yvona   asistentka odboru 1a-N4.120 495 817 304 702 033 362
personální oddělení
Kutíková Iva Ing. zástup vedoucí oddělení 1a-N2.101 495 817 314 737 998 777
Brixová Vendulka   personální a mzdová agenda 1a-N2.103 495 817 305  
Hrubešová Tereza   rozpočet na platy zaměstnanců, rozpočet na odměny zastupitelů 1a-N2.102 495 817 378  
Janků Pavla   personální a mzdová agenda 1a-N2.103 495 817 308 725 575 330
Ješinová Ladislava Mgr.   Vzdělávání výběrová řízení odborné stáže 1a-N2.102 495 817 301 736 521 815
oddělení hospodářské správy
Hylmar Petr Ing. zástup vedoucí oddělení hospodářské správy krajského úřadu 4b-P1.422 495 817 302 736 521 835
Čudová Veronika   ekonomka, rozpočet kapitoly 19 - provoz krajského úřadu, výběrová řízení 4b-P1.420 495 817 303 725 511 786
Klouček Milan   údržba 4b-P2.407 495 817 117 736 521 846
Kotková Petra   přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje, vymáhání pokut 1a-N1.118 495 817 517 736 521 914
Malíř Miroslav   organizace a řízení autoprovozu, řidič 4b-P1.422 495 817 535 736 521 824
Molitorová Petra   referentka 4b-P1.421 495 817 384 607 094 573
Scháněl Josef   řidič 1a-P2.106 495 817 534 736 521 887
Studený Luboš   údržba 4b-P2.407 495 817 118 736 521 844
Szalacsi Michal   řidič 1a-P2.106 495 817 537 736 521 840
Zemanová Hana   likvidace faktur, objednávky, evidence majetku, inventarizace 4b-P1.420 495 817 383 606 021 035
Šustrová Marta   pokladna, kopírování 10-P1.1018 495 817 382  
oddělení informační centrum
Sieglová Pavla zástup vedoucí oddělení 10-P1.1031 495 817 842  
Cimprichová Eva   chod podatelny 10-P1.1026 495 817 337  
Csiszárová Lenka   recepce, informovanost návštěvníků úřadu, evidence zasedacích místností 10-P1.1008 495 817 115 725 301 864
Grohová Barbora   chod podatelny 10-P1.1026 495 817 385  
Nekovářová Irena Bc.   referentka 10-P1.1031 495 817 843  
Tomášková Stanislava   chod podatelny 10-P1.1026 495 817 306  
oddělení informatiky
Kořínek Martin Ing. Ph.D. zástup vedoucí oddělení 4b-N4.403 495 817 540 602 458 078
Hásek Jindřich   správa PC a aplikací, podpora koncových uživatelů v oblasti výpočetní techniky 4b-P2.405 495 817 148 723 697 890
Hejnyšová Iva Ing.   správce internetu a intranetu 4b-N4.405 495 817 147 725 705 087
Holas Jiří Ing.   správce GIS 4b-N4.405 495 817 144 736 521 816
Hrubeš Martin Ing.   správa serverů, bezpečnost a integrita dat 4b-N4.401 495 817 598 725 705 088
Luňáčková Naděžda   podpora koncových uživatelů v oblasti výpočetní techniky, asistenční činnosti 4b-N4.404 495 817 142 777 160 246
Martinková Alice Ing.   správce GIS 4b-N4.405 495 817 800  
Souček Jaroslav Ing.   informatik 4b-P2.405 495 817 145 736 521 818
Vyhnálková Odile Ing.   informatik / správce GIS 4b-N4.405 495 817 597  
Šlechta Roman   správa PC a aplikací, podpora koncových uživatelů v oblasti výpočetní techniky 4b-N4.404 495 817 143 702 211 991
úsek projektů a síťové infrastruktury
Pecold Bohumil Ing. zástup vedoucí úseku 4b-N4.402 495 817 140 736 521 817
Holý Vladimír Ing.   lokální počítačové sítě 4b-N4.401 495 817 596 736 521 900
Kočárník Jiří Ing.   lokální počítačové sítě 4b-N4.401 495 817 182 727 956 087
Půžová Kateřina Ing.   projektový manažer 4b-N4.404 495 817 595 702 178 642
Vohralík Tomáš   informační systémy, komunikační technologie 4b-N4.401 495 817 146 601 357 426

analytické oddělení

*)         Kliknutím na jméno pracovníka se otevře poštovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou
**)       Kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře

příjmení, jméno, titul* zástup cinnost č. dveří** telefon mobil
Vrba Miroslav Ing. MPA zástup vedoucí odboru 4a-N3.401 495 817 130 737 988 777
oddělení legislativní a právní
Adámek Petr Mgr. zástup vedoucí oddělení 4a-N3.410 495 817 199 736 521 873
Felzmannová Martina Mgr.   právnička 4a-N3.411 495 817 121  
Sirová Hana   referentka 4a-N3.403 495 817 122 727 826 871
Tunová Ida Mgr.   právnička 4a-N3.411 495 817 124  
Veselá Radka Bc.   referentka 4a-N3.403 495 817 131  
oddělení organizační
Dus Rudolf Bc. zástup vedoucí oddělení 4b-N3.418 495 817 200 725 679 909
Klimešová Michaela   komplexní zabezpečování schůzí Rady Královéhradeckého kraje 4a-N3.402 495 817 355 727 808 465
Nesvačilová Ivana   komplexní zabezpečování zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 4a-N3.418 495 817 350 736 521 852
Olšáková Andrea Mgr.   komplexní zabezpečování schůzí Rady Královéhradeckého kraje 4a-N3.402 495 817 136 702 178 641
oddělení stížností a dozoru obcí
Koukalová Alena Mgr. zástup vedoucí oddělení 1a-P1.101 495 817 309 606 783 015
Hlavová Miroslava   dozor obcí, kontrolní činnost, poskytování informací 1a-N1.119 495 817 472 727 814 605
Hrnčíř Tomáš Ing. Mgr.   právník 1a-P1.102 495 817 518  
Kučera Vladimír Mgr.   právník oddělení stížností a dozoru obcí 1a-P1.102 495 817 585  
Macháčková Jana Bc.   stížnosti, petice, ombudsman 1a-P1.102 495 817 126 736 521 842
oddělení majetkové
Sykáček Ondřej Mgr. zástup vedoucí oddělení 4a-N3.414 495 817 125 602 471 501
Horáčková Pavla Mgr.   referentka - oblast silnic 4b-N3.419 495 817 519 727 883 633
Jägrová Hana   referentka - oblast silnic 4b-N3.419 495 817 513  
Kopáčková Renata Ing.   referentka - správa pojištění 4a-N3.404 495 817 515 601 326 643
Kosťová Radomila   referentka - oblast silnic, pozemkové úpravy 4b-N3.419 495 817 514 601 325 876
Mrkvičková Jana   referentka - místní poplatky, vymáhání pohledávek 4a-N3.413 495 817 220 601 326 638
Nývlt Jan Mgr. DiS.   4a-N3.405 495 817 673  
Opočenská Hana Ing.   referentka - evidence majetku 4a-N3.412 495 817 473 702 209 321
Podhorný Jindřich Ing.   referent - správa majetku 4a-N3.404 495 817 156 736 521 861
Roman Miloslav Ing.   referent - oblast zdravotnictví 4a-N3.405 495 817 170 736 521 809
Suchánková Ivana Bc.   ekonomka oddělení-kapitola 12, vyúčtování veřejných sbírek 4a-N3.413 495 817 456  
Toušová Alena   referent - oblast školství, sociální, kultury 4a-N3.412 495 817 516 736 521 889
Zdeněk Robin Mgr.   právník 4a-N3.414 495 817 123 702 034 508
Šímová Ludmila Mgr.   právnička 4a-N3.405 495 817 532 725 576 372
Štefanová Kateřina Ing.   4a-N3.412 495 817 541  

oddělení krajský živnostenský úřad

*)         Kliknutím na jméno pracovníka se otevře poštovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou
**)       Kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře

příjmení, jméno, titul* zástup cinnost č. dveří** telefon mobil
Šulcová Radmila JUDr. zástup vedoucí odboru správní a krajský živnostenský úřad DP-HK1.10 495 817 254 736 521 858
oddělení krajský živnostenský úřad
Dušák Jiří Ing. zástup vedoucí oddělení DP-HK1.11 495 817 400 736 521 885
Dufková Eva Ing.   živnostenské podnikání DP-HK1.12 495 817 403  
Frech Zdeněk   živnostenské podnikání DP-HK1.12 495 817 401  
Zadrobílek Miloš Ing.   živnostenské podnikání DP-HK1.12 495 817 404  
oddělení vnitřní správy
Blažková Štěpánka Mgr. zástup vedoucí oddělení 4a-P1.406 495 817 150 736 521 851
Burešová Dagmar   matriční a státoobčanská agenda, metodika, kontrola 4a-P1.401 495 817 439  
Černá Miloslava Mgr.   matriční a státoobčanská agenda, metodika, kontrola 4a-P1.402 495 817 438 601 325 882
Freyvaldová Jana   péče o spisovnu, evidence razítek, editace úřední desky 4a-P1.405 495 817 139  
Hrubá Irena Bc.   přestupky - odvolací řízení, metodika, kontrola, volby 4a-P1.404 495 817 162  
Jiroutová Olga   přebírání dokumentů do spisovny, součinnost při skartačním řízení 4a-P3.406 495 817 576  
Komárek Aleš Mgr.   přestupky-odvolací a přezkumné řízení, metodika,kontrola,volby 4a-P1.404 495 817 711  
Lechmannová Hana Bc.   správní činnosti (EO, OP, CD) - odvolací řízení, veřejné sbírky, rejstřík DSO 4a-P1.403 495 817 169  
Nosková Daria   správní činnosti (EO, OP, CD) - odvolací řízení, metodika, kontrola; volby 4a-P1.403 495 817 154  
Novotná Petra Bc.   matriční a státoobčanská agenda, metodika, kontrola;volby 4a-P1.402 495 817 155  
Rybová Simona Bc.   matriční a státoobčanská agenda, metodika, kontrola 4a-P1.401 495 817 425  
Tomáš Zdeněk Mgr.   metodik spisové služby 4a-P1.405 495 817 152  

EK - odbor ekonomický

*)         Kliknutím na jméno pracovníka se otevře poštovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou
**)       Kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře

příjmení, jméno, titul* zástup cinnost č. dveří** telefon mobil
Soběslav Vladimír Ing. zástup vedoucí odboru 1a-N2.119 495 817 160 736 521 894
Jirků Danuše   asistentka odboru 1a-N2.118 495 817 164 602 471 314
oddělení rozpočtu a financování
Kopřivová Věra zástup vedoucí oddělení 4a-N2.405 495 817 161 737 876 876
Andělová Lenka Ing.   správce rozpočtu z hlediska předběžné a průběžné řídící kontroly, financování projektů z EU 4a-N2.406 495 817 490  
Blatníková Michaela   plnění funkce správce rozpočtu 4a-N2.406 495 817 165  
Fáberová Kateřina   plnění funkce správce rozpočtu 4a-N2.406 495 817 461 727 903 675
Volfová Hana Ing.   sestavování rozpočtu organizce a rozborová činnost 4a-N2.405 495 817 252  
oddělení účetní evidence
Králová Irena Ing. zástup vedoucí oddělení 4a-N2.403 495 817 163 737 850 350
Jozífová Jitka   účetní, sociální fond, valutová pokladna, majetek 4a-N2.401 495 817 159  
Morávková Jitka   účetní, financování projektů z EU 4a-N2.402 495 817 371  
Nováková Kateřina Ing.   Hlavní účetní - výdajový účet, výdajová pokladna 4a-N2.401 495 817 412  
Nováková Viktorija   účetní, platební styk s peněžními ústavy 4a-N2.404 495 817 339  
Pešková Jaroslava   hlavní účetní, účtování dotací a příjmů, sestavení finančních a účetních výkazů 4a-N2.402 495 817 414  
Půlpánová Romana   účetní, platební styk s peněžními ústavy 4a-N2.402 495 817 166  
Vanický Luděk Ing.   daňový specialista, metodik 4a-N2.403 495 817 138  
oddělení metodiky a kontroly
Holenda Richard zástup vedoucí oddělení, veřejnosprávní kontroly dotací, kontroly udržitelnosti u evrop. dotací, daňová řízení, kontr. veř. zakázek 4b-N1.437 495 817 287 724 325 170
Ehlová Zuzana   veřejnosprávní kontroly dotací, kontroly udržitelnosti u evr. dotací 4b-N1.436 495 817 582 724 519 043
Jedináková Hana DiS.   veřejnosprávní kontroly dotací 4b-N1.436 495 817 465 727 875 520
Jelínek Milan Ing.   veřejnosprávní kontroly dotací, kontroly udržitelnosti u evropských dotací 4b-N1.438 495 817 525 727 814 590
Podhajský Tomáš DiS.   veřejnosprávní kontroly dotací, kontroly udržitelnosti u evropských dotací 4b-N1.438 495 817 588 601 327 697
Vojtěchová Hana Mgr.   veřejnosprávní kontroly dotací, kontroly udržitelnosti u evropských dotací 4b-N1.438 495 817 379 602 148 832
oddělení kontroly obcí a analýz
Střelečková Gabriela Ing. zástup přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje, vymáhání pokut 1a-N1.118 495 817 227 727 956 086
Fejková Markéta   přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje, vymáhání pokut 1a-N1.118 495 817 227 727 956 092
Gilková Věra   přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje, vymáhání pokut 1a-N1.118 495 817 227 601 375 641
Holmanová Lucie Ing.   přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje, vymáhání pokut 1a-N1.11 495 817 517  
Hrivňáková Světlana   přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje, vymáhání pokut 1a-N1.118 495 817 517 737 999 877
Hynková Vendula Ing.   přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje, vymáhání pokut 1a-N1.118 495 817 517 727 873 835
Kliková Monika Ing.   přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje, vymáhání pokut 1a-N1.118 495 817 517 725 574 382
Krčková Kateřina Bc.   přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje, vymáhání pokut 1a-N1.117 495 817 227 725 575 485
Machačová Jaroslava Bc.   přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje, vymáhání pokut DP-NA.24 495 817 616 725 301 865
Marková Ivana   přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje, vymáhání pokut DP-NA.22 495 817 614 725 301 866
Minářová Jana Ing.   přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje, vymáhání pokut 1a-N1.118 495 817 517 702 065 928
Naglová Naďa   přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje, vymáhání pokut DP-NA.22 495 817 615 736 521 912
Ottová Nikola   přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje, vymáhání pokut 1a-N1.118 495 817 227  
Vacková Libuše   přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje, ukládání pokut 1a-N1.118 495 817 517 736 521 913
Šábrtová Šárka   přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje, vymáhání pokut 1a-N1.118 495 817 227  

ZP - odbor životního prostředí a zemědělství

*)         Kliknutím na jméno pracovníka se otevře poštovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou
**)       Kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře

příjmení, jméno, titul* zástup cinnost č. dveří** telefon mobil
Krejzlík Miroslav RNDr. zástup vedoucí odboru 9-P1.904 495 817 190 736 521 882
Rudolf Emil Ing. JUDr.   právník 1a-N1.103 495 817 632  
oddělení vodního hospodářství
Štorek Zdeněk Ing. zástup vedoucí oddělení vodního hospodářství 1a-P1.103 495 817 194 736 521 880
Chlápek Miloslav Ing.   vodní hospodářství, sanace, geologie 4a-N1.414 495 817 185 607 094 577
Fibichová Marie Ing.   vodní hospodářství, kanalizace, odpadní vody, závadné látky 1a-P1.105 495 817 421  
Kalousková Ida Bc.   vodní hospodářství, odvolací agenda 1a-N1.102 495 817 587 702 209 276
Merunka Pavel Ing. Ph.D.   vodní hospodářství, kanalizace, odpadní vody, závadné látky 1a-P1.105 495 817 422 601 376 695
Repšová Dominika Bc.   1a-N1.103 495 817 204  
Valterová Eva Ing.   vodní hospodářství, hraniční vody, povodně, vodní nádrže 1a-P1.104 495 817 189 736 521 881
oddělení ochrany přírody a krajiny
Čejka Miloš Ing. zástup vedoucí oddělení 9-N1.907 495 817 209 736 521 877
Bartošová Ivana Ing. Ph.D.   ochrana přírody a krajiny, CITES 9-P1.901 495 817 173 702 118 495
Brát Josef Ing.   ochrana přírody a krajiny, CITES 1a-N1.102 495 817 567 727 814 591
Kropáčková Markéta Ing.   ochrana přírody a krajiny, CITES DP-NA.16 495 817 611  
Mašková Kateřina Mgr.   ochrana přírody a krajiny, CITES 1a-N1.102 495 817 323 702 118 494
Nosek Tomáš RNDr.   NATURA 2000 9-P1.901 495 817 566 727 949 537
Novák Aleš Ing.   NATURA 2000 9-P1.901 495 817 418 725 560 755
Novák Jan   ochrana přírody a krajiny, CITES DP-NA.16 495 817 610 736 521 883
Zapletalová Helena Mgr.   ochrana přírody a krajiny, CITES 9-P1.901 495 817 564  
oddělení zemědělství
Novák František Ing. zástup vedoucí oddělení 9-N1.907 495 817 186 736 521 879
Beranová Kateřina Ing.   ochrana zemědělského půdního fondu 9-N1.908 495 817 591 601 376 694
Klika Daniel Bc. DiS.   lesnictví, dotace 4a-N1.413 495 817 428 736 521 862
Marková Kateřina Ing.   koordinovaná stanoviska, dotace 1a-P1.104 495 817 457  
Pechar Jiří Bc.   referent 9-N1.908 495 817 293  
Solnička Karel Ing.   rybářství, myslivost 9-N1.908 495 817 198 607 094 578
oddělení EIA, IPPC a technické ochrany životního prostředí
Veselý Richard Dr., Ing. zástup posuzování vlivů na životní prostředí - EIA a integrovaná prevence - IPPC 1a-N1.104 495 817 184 736 521 876
Boháčová Michaela Mgr. Ph.D.   technická ochrana životního prostředí / ochrana ovzduší 1a-N1.101 495 817 195  
Brátová Pavlína Bc.   technická ochrana životního prostředí / ochrana ovzduší, chemické látky 4a-N1.413 495 817 291 601 394 172
Černošek David Ing.   posuzování vlivu na životní prostředí - EIA 9-N1.906 495 817 188 702 196 322
Hůla Milan Ing., Mgr.   integrovaná prevence - IPPC 1a-N1.105 495 817 424 727 883 638
Hyšková Helena Mgr.   posuzování vlivu na životní prostředí koncepcí a územních plánů 1a-N1.104 495 817 191 607 068 653
Jarošová Eva Ing.   technická ochrana životního prostředí, ochrana ovzduší 4a-N1.413 495 817 292 702 208 846
Leden Milan Ing.   technická ochrana životního prostředí / odpadové hospodářství / 1a-N1.101 495 817 197  
Ondráčková Romana Bc.   4a-N1.413 495 817 341  
Poláková Martina Ing.   odborná referentka na úseku posuzování vlivů na životní prostředí - EIA 9-N1.906 495 817 183  
Tomková Věra Ing.   9-N1.906 495 817 674  
Turečková Vendula Ing.   technická ochrana životního prostředí / ochrana ovzduší 4a-N1.413 495 817 450  
Šnajdr Marek Ing.   Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA, SEA Podpora samosprávných činností kraje v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí 9-N1.906 495 817 141  
Štěpánková Petra Ing. Bc.   integrovaná prevence - IPPC 4a-N1.407 495 817 192  
oddělení administrativní a správní
Richtr Štěpán Mgr. zástup vedoucí oddělení 1a-N1.103 495 817 521 736 521 843
Kliková Iva Bc.   asistenční činnosti, referentka odboru 9-P1.903 495 817 483  
Lorencová Renata   ekonomka, kapitola 02 - Životní prostředí a zemědělství 4a-N1.414 495 817 227 725 766 131
úsek samosprávných činností
Slavík Ondřej Ing. zástup vedoucí úseku 4a-N1.414 495 817 318 736 521 911
Chrobáková Tereza Ing.   enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta 4a-N1.414 495 817 527 601 376 691
Loudová Ivana   stanoviska OPŽP, tajemnice výboru pro ŽP 9-P1.903 495 817 193  

UP - odbor územního plánování a stavebního řádu

*)         Kliknutím na jméno pracovníka se otevře poštovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou
**)       Kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře

příjmení, jméno, titul* zástup cinnost č. dveří** telefon mobil
Pacák Milan Ing. zástup vedoucí odboru 4b-N2.423 495 817 230 736 521 854
Hendrichová Simona Mgr.   právník odboru 4b-N2.420 495 817 232  
Očenášková Petra Bc.   asistentka, koordinované stanovisko 4b-N2.422 495 817 231  
oddělení územního plánování
Háp Petr Ing. zástup vedoucí oddělení územního plánování 4b-N2.417 495 817 236 725 705 086
Havlová Petra Bc.   územně analytické podklady 4b-N2.416 495 817 179  
Herzog Martin Bc.   územní plánování 4b-N2.436 495 817 475  
Hofmanová Pavla Bc. DiS.   územní plánování 4b-N2.416 495 817 468 607 034 477
Macková Jitka Ing.   územně analytické podklady a GIS 4b-N2.416 495 817 452  
Prokopová Václava Ing.   územní plánování 4b-N2.437 495 817 235 727 899 590
Slánková Pavla Ing.   územní plánování, ekonomka odboru územního plánování a stavebního řádu 4b-N2.436 495 817 478 727 899 591
Smolová Radana Ing.   územní plánování 4b-N2.437 495 817 485  
Tovarová Veronika Ing.   územní plánování 4b-N2.436 495 817 511  
Vašková Drahoslava Bc.   územní plánování 4b-N2.437 495 817 476 727 899 592
oddělení stavebního řádu
Řezníčková Jana Dr. zástup vedoucí oddělení stavebního řádu 4b-N2.421 495 817 459 736 521 878
Běloušková Kristina Ing.   stavební řád 4b-N2.418 495 817 480  
Fofová Taťána   administrativní a spisová pracovnice 4b-N2.422 495 817 241  
Gutwirthová Julie Ing. Mgr.   stavební řád 4b-N2.418 495 817 469  
Klofandová Dana Ing.   stavební řád 4b-N2.419 495 817 470 727 864 588
Starý Ondřej Ing. arch.   stavební řád 4b-N2.419 495 817 482  
Svoboda Robert Ing.   4b-N2.419 495 817 454  
Svobodová Jana Ing.   stavební řád 4b-N2.418 495 817 467 702 117 703
Szalay Veronika Ing.   stavební řád 4b-N2.420 495 817 496  

RG - odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací

*)         Kliknutím na jméno pracovníka se otevře poštovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou
**)       Kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře

příjmení, jméno, titul* zástup cinnost č. dveří** telefon mobil
Kudrnáčová Ivana Mgr. zástup vedoucí odboru 4c-N3.454 495 817 229 606 622 122
Dernerová Dana Bc.   ekonomka - kapitoly evropská integrace (13), dotační fond (48) 4c-N3.451 495 817 375  
Klouzková Renáta   asistentka odboru 4c-N3.453 495 817 245 736 521 902
Pitrmanová Renata Ing.   ekonomka - kapitoly regionální rozvoj a cestovní ruch (39), dotační fond (48) 4c-N3.451 495 817 177  
oddělení evropských grantů
Klikarová Hana Mgr.   vedoucí oddělení 1a-N5.103 495 817 286 727 883 563
Klíma Roman Ing.   implementace a poradenství Interreg V-A Česká republika - Polsko 4c-N3.441 495 817 492 602 488 137
Lásková Iveta Bc.   implementace OP ŽP - Kotlíkové dotace 4c-N3.438 495 817 283 725 948 531
Pavlistová Martina Ing.   implementace OP ŽP - Kotlíkové dotace 4c-N3.438 495 817 157 601 350 994
Pechánek Luboš Ing.   implementace OP ŽP - Kotlíkové dotace 4c-N3.439 495 817 176 702 075 891
Pírko Jaromír Ing.   implementace a poradenství Interreg V-A Česká republika - Polsko 4c-N3.441 495 817 317 736 521 821
Rychterová Lenka Ing.   implementace OP ŽP - kotlíkové dotace 4c-N3.438 495 817 237 725 948 529
Skalská Iva Mgr.   udržitelnost OP VK, Smart Akcelerátor 4c-N3.444 495 817 274 702 210 112
Trojanová Jana   implementace OP ŽP - Kotlíkové dotace 4c-N3.439 495 817 282 702 196 324
Zachariášová Alena   implementace OP ŽP - Kotlíkové dotace 4c-N3.439 495 817 381 724 326 435
Šubrt Pavel Ing.   Smart Akcelerátor 4c-N3.444 495 817 284 702 210 109
oddělení krajských dotací
Mejstřík Miroslav Ing. Bc. DiS. zástup vedoucí oddělení krajských dotací 4c-N3.440 495 817 174 702 209 353
Holda Marcela Ing. DiS.   dotační oblasti: kultura a památková péče, cestovní ruch 4c-N3.449 495 817 494 702 185 678
Knotek Ondřej Bc.   dotační oblasti: životní prostředí a zemědělství, dotační programy RRD01, RRD11, RRD12 4c-N3.442 495 817 259 602 429 782
Komorová Dana Mgr.   dotační oblasti: volnočasové aktivity, vzdělávání, prevence rizikového chování 4c-N3.442 495 817 273 702 117 699
Mazurová Andrea   dotační oblast: Program obnovy venkova dotační programy: RRD02, RRD03, RRD05 4c-N3.449 495 817 497 725 920 596
Panušová Květuše Mgr.   dotační oblast: sport a tělovýchova 4c-N3.442 495 817 171 725 576 440
Voglová Zuzana   dotační oblast regionální rozvoj, vnitřní kontrolní činnost 4c-N3.449 495 817 493 725 940 787
oddělení regionálního rozvoje
Rovenská Lucie Ing. zástup vedoucí oddělení regionálního rozvoje 4c-N3.450 495 817 243 736 752 235
Dušková Lenka Ing.   junior expert - realizace projektu Predikce trhu práce (KOMPAS) 4c-N3.444 495 817 498 720 987 138
Feuchter Lucie Mgr.   radonový program, MAS, DSO, projekt Obědy do škol, Vesnice roku 4c-N3.450 495 817 486 601 375 644
Janáčková Veronika Mgr.   pohřebnictví 4c-N3.452 495 817 367 736 521 833
Kamenický Petr Mgr.   Strategické dokumenty kraje, regionální rozvoj, uinovace, individuální dotace 4c-N3.448 495 817 256 736 521 828
Líkařová Monika Mgr.   Zaměstnanost, vzdělávání, regionální rozvoj 4c-N3.450 495 817 524 725 903 457
Marešová Dominika Bc.   marketing v oblasti cykloturistiky, regionální rozvoj 4c-N3.448 495 817 484  
Rychterová Zdeňka Ing.   senior expert - realizace projektu Predikce trhu práce (KOMPAS) 4c-N3.444 495 817 487 727 883 526
úsek cestovního ruchu
Kratochvílová Vlasta Ing. zástup vedoucí úseku cestovního ruchu 4c-N3.452 495 817 181 736 521 802
Chmatilová Jana Ing.   Koordinátor destinačních společností a dalších organizací působících v oblasti cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji 4c-N3.452 495 817 489 725 438 382
Kunart Vojtěch Mgr.   turistický portál Královéhradeckého kraje, monitoring, prezentace a propagace, kongresová turistika, distribuce propagačních materiálů Královéhradeckého kraje 4c-N3.443 495 817 258 727 901 366
Mohelník Pavel Mgr.   prezentace, propagace, marketing 4c-N3.443 495 817 638 725 542 593
Špelda Jan Ing.   webový portál CR, projekty EU, prezentace, propagace 4c-N3.443 495 817 429 725 728 863

APR - odbor analýz a podpory řízení

*)         Kliknutím na jméno pracovníka se otevře poštovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou
**)       Kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře

příjmení, jméno, titul* zástup cinnost č. dveří** telefon mobil
Velnerová Radmila Ing. zástup vedoucí odboru 1a-N2.414 495 817 334 702 124 846
Bulíček Martin   datový architekt 4a-N2.407 495 817 134 736 521 884
Kačerová Janka Ing.   analytička 4a-N2.414 495 817 335 725 576 101
Suchá Markéta   metodička účetnictví příspěvkových organizací 4a-N2.407 495 817 447 725 593 678
oddělení výkaznictví a financování obcí
Zilvar Milan Ing. zástup vedoucí oddělení 1a-N2.104 495 817 228 736 521 812
Benková Věra   Sběr účetních a finančních výkazů obcí, jejich kontrola, metodická a odborná činnost vůči obcím 1a-N2.120 495 817 449 725 745 515
Erbenová Marcela Bc.   sběr účetních a finančních výkazů obcí, jejich kontrola, metodická a odbor ná činnost vůči obcím 1a-N2.121 495 817 504 702 210 197
Myšáková Irena   sběr účetních a finančních výkazů obcí jejich kontrola, metodická a odborná činnost vůči obcím 1a-N2.105 495 817 491 601 375 638
Pršalová Veronika Bc. DiS.   financování sociálních agend, finanční vypořádání, sběr účetních a finančních výkazů obcí, jejich kontrola 1a-N2.120 495 817 338 601 376 697
Vaňková Věra Bc.   financování obcí, finanční vypořádání 1a-N2.121 495 817 507 606 021 037

SM - odbor školství

*)         Kliknutím na jméno pracovníka se otevře poštovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou
**)       Kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře

příjmení, jméno, titul* zástup cinnost č. dveří** telefon mobil
Stuchlíková Markéta PaedDr. zástup vedoucí odboru 4b-N1.423 495 817 217 601 132 817
Čiháková Jaroslava   asistentka odboru školství 4b-N1.422 495 817 369  
Struna Martin Mgr.   právník odboru školství 4b-N1.421 495 817 127 607 094 574
oddělení středního a speciálního vzdělávání
Ort Jiří RNDr. zástup vedoucí oddělení 4b-N1.417 495 817 265  
Fišerová Jana Mgr.   školy a ŠZ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, dětské domovy, školská poradenská zařízení, výroční zpráva 4b-N1.415 495 817 233 721 979 636
Horáček Daniel Mgr.   střední odborné školy, střední odborná učiliště, VOŠ, školské rady, výkazy, statistiky, výroční zprávy 4b-N1.415 495 817 267 702 209 361
Klírová Jiřina Mgr.   střední školy (gymnázia, obchodní akademie), VOŠ, přijímací řízení, konkurzy, dlouhodobý záměr 4b-N1.416 495 817 263 702 209 346
Kosinková Alena Mgr.   nostrifikace, přezkumy maturitních zkoušek, domovy mládeže, environmentální vzdělávání 4b-N1.415 495 817 266 702 209 341
Němcová Jiřina   personální záležitosti ředitelů škol a ŠZ, rejstřík škol a školských zařízení, jmenování předsedů zkušebních komisí 4b-N1.415 495 817 315  
Pozlerová Naděžda   střední odborné školy, střední odborná učiliště, VOŠ, zřizovací listiny 4b-N1.417 495 817 248 736 521 893
Smejkalová Jindřiška Mgr.   přezkumy maturitních zkoušek, tajemnice výboru pro VVZ, tajemnice výboru pro HSPP 4b-N1.416 495 817 462 702 196 320
oddělení primárního a zájmového vzdělávání
Odlová Svatava Mgr. zástup vedoucí oddělení, základní školy, obce 4b-N1.421 495 817 269 736 521 855
Dvořák Jan Mgr.   obce, statistika, rozbory, ZŠ 4a-N1.411 495 817 372  
Ferbasová Petra Bc.   obce, rejstřík škol - ZŠ, MŠ, ZUŠ a školská zařízení 4a-N1.411 495 817 212 725 855 199
Koďousková Věra Ing. Mgr.   soutěže a přehlídky, regionální soutěže 4a-N1.410 495 817 580  
Kosová Dita Mgr.   krajská školská koordinátorka prevence 4a-N1.404 495 817 219 607 068 654
Lukešová Iveta Mgr.   obce, MŠ, ZUŠ 4a-N1.411 495 817 216  
Záviský Tomáš Mgr.   sport, volný čas, SVČ, dotační programy 4a-N1.410 495 817 257 736 521 838
Špráchalová Ilona Bc.   obce, školní jídelny,rozpočet sportu a volného času, vyúčtování soutěží a přehlídek 4a-N1.410 495 817 242 606 096 355
oddělení rozpočtu škol a školských zařízení
Jarkovský Václav Ing. zástup vedoucí oddělení 4a-N1.402 495 817 244 736 521 856
Bonhard Jiří Ing.   financování projektů a účelvých příspěvků školství 4a-N1.404 495 817 419 736 521 915
Dědková Radka Ing.   rozpočtář,referentka pro metodiku rozpočtu - krajské subjekty 4a-N1.403 495 817 416 725 855 202
Kadlecová Hana   finanční kontrola, metodička, rozborová činnost 4b-N1.402 495 817 407 607 068 659
Kopřivová Alena   rozpočtářka - krajské a soukromé subjekty 4a-N1.404 495 817 226 736 521 897
Neumannová Věra   rozpočtářka - subjekty zřizované obcemi 4a-N1.401 495 817 411 725 855 202
Pražáková Markéta   rozpočtářka - subjekty zřizované obcemi 4a-N1.401 495 817 413  
Skoupilová Dagmar Ing.   rozpočtářka - subjekty zřizované obcemi 4a-N1.401 495 817 409  
Steklíková Dagmar   poskytování státních účelových dotací, kontrolní a rozborová činnost 4a-N1.403 495 817 420  
Třísková Dana   rozpočtářka - financování stavebních akcí v krajském školství 4b-N1.418 495 817 262 725 974 313
Vaníček Jan Ing.   referent pro rozborovou činnost 4a-N1.403 495 817 225  
oddělení účetní evidence škol a školských zařízení
Bednářová Taťána Bc. zástup vedoucí oddělení 4a-N1.406 495 817 249 606 069 933
Bartoňová Blanka Ing.   kontrolor krajských subjektů ( majetek, účetnictví, směrnice) 4a-N1.406 495 817 574 607 094 576
Lehká Helena   metodik účetnictví a výkaznictví krajských subjektů okresu Rychnov nad Kněžnou a Trutnov a Jičín 4a-N1.412 495 817 374 602 477 895
Lhotáková Jana   účetní, platební styk pro školství 4a-N1.405 495 817 277 602 719 072
Pozlerová Kamila   účetní, platební styk pro školství 4a-N1.405 495 817 410  
Satrapová Jana Bc.   metodik účetnictví a výkaznictví krajských subjektů okresu Hradec Králové a Náchod 4a-N1.412 495 817 264 702 196 321
Středová Drahomíra Bc.   metodika a kontrolní činnost v oblasti PaM, statistické výkazy 4a-N1.412 495 817 247 725 576 718
oddělení projektů ve vzdělávání
Svátková Alena Mgr. zástup vedoucí oddělení 4b-N1.418 495 817 288 725 575 289
Baštová Jaroslava Bc.   příprava a realizace evropských projektů 4b-N1.419 495 817 281 702 210 260
Hnátová Petra Ing.   příprava a realizace evropských projektů 4b-N1.419 495 817 434 702 075 892
Kocourková Zuzana Mgr.   Příprava a realizace evropských projektů 4b-N1.420 495 817 656  
Kulíšek Petr Mgr.   příprava a realizace evropských projektů 4b-N1.420 495 817 129  
Netíková Jana Bc.   příprava a realizace evropských projektů 4b-N1.419 495 817 451  
Vlasáková Zuzana   příprava a realizace evropských projektů 4b-N1.420 495 817 260  

SV - odbor sociálních věcí

*)         Kliknutím na jméno pracovníka se otevře poštovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou
**)       Kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře

příjmení, jméno, titul* zástup cinnost č. dveří** telefon mobil
Vitvar Jiří Ing., Mgr. zástup vedoucí odboru sociálních věcí 4c-N1.454 495 817 320 725 069 333
Altmann Jiří Mgr.   právník odboru 4c-N1.453 495 817 328  
Guman Ivan Ing.   financování sociálních služeb 4c-N1.449 495 817 246 702 209 173
Konečná Štěpánka   ekonomika dotací 4c-N1.453 495 817 573 601 376 692
oddělení sociální práce, prevence a registrace sociálních služeb
Smudková Martina Mgr. zástup vedoucí oddělení 4c-N1.443 495 817 345 702 209 301
Aimová Jana Ing.   sociální práce v přenesené působnosti, sociální služby - registrace,metodika 4c-N1.442 495 817 348 702 056 708
Barešová Anežka Mgr.   sociální práce - metodika, sociální prevence 4a-P1.407 495 817 380  
Bidlová Hedvika Mgr.   sociální služby - registrace, metodika 4c-N1.442 495 817 561  
Honzíková Monika Mgr.   krajská protidrogová koordinátorka, manažerka prevence kriminality 4c-N1.449 495 817 433 725 560 758
Machová Zuzana Mgr.   metodička sociální práce 4c-N1.450 495 817 571 702 212 226
Ouřetská Jana Mgr. et Mgr. Dis.   výkon veřejného opatrovnictví, rodinná politika 4c-N1.449 495 817 325  
Snížek Martin DiS.   4c-N1.452 495 817 531  
Zapletalová Zuzana Mgr.   sociální služby, sociální práce - metodika, rozvoj 4c-N1.450 495 817 332  
Zvolánková Jana Debora Mgr.   sociální služby - registrace, metodika, přestupky 4c-N1.442 495 817 654  
oddělení sociálně právní ochrany dětí
Mackerle Václav Mgr. zástup vedoucí oddělení 4c-N1.439 495 817 344 721 979 640
Hurníková Radka Mgr.   poskytování psychologického poradenství a psychoterapie, sociálně-právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče 10-P1.1013 495 817 436  
Malá Hana Mgr.   sociálně-právní ochrana dětí, rodinná politika, náhradní rodinná péče 4c-N1.440 495 817 560  
Matoušová Ivana Ing.   sociálně právní ochrana, rodinná politika, ochrana před domácím násilím 4c-N1.441 495 817 569  
Nixová Kateřina Mgr.   sociálně právní ochrana, rodinná politika, ochrana před domácím násilím 4c-N1.441 495 817 563 702 175 793
Vrbicová Lada Mgr.   Sociálně-právní ochrana dětí, rodinná politika, náhradní rodinná péče 4c-N1.440 495 817 578 721 979 681
Škorpíková Andrea Bc.   sociálně-právní ochrana dětí, rodinná politika, náhradní rodinná péče 4c-N1.441 495 817 551  
Šuplerová Radka Mgr.   sociálně právní ochrana, náhradní rod. péče, rodinná politika 4c-N1.440 495 817 347 727 811 787
plánování a financování sociálních služeb
Zeman Jiří Mgr. zástup vedoucí oddělení 4c-N1.448 495 817 431 601 376 696
Ferdinandová Žaneta Mgr.   odborná garantka projektu 4c-N1.452 495 817 342 720 951 042
Gápová Věra Mgr. DiS.   sociální slu by - metodika,konzultace,poradenství 4c-N1.443 495 817 329  
Jarošová Iveta Ing.   výkaznictví, ukazatelé PO, kontrola, zveřejňování smluv 4c-N1.451 495 817 572  
Kazdová Iveta Bc.   5-N2.32 495 817 830  
Khýn Lukáš Mgr.   koordinátor plánování sociálních služeb 4c-N1.449 495 817 675  
Kolářová Kateřina Ing.   financování sociálních služeb 9-N1.909 495 817 326 725 999 517
Novotná Lenka Mgr.   odborná pracovnice projektu 4c-N1.452 495 817 321 725 870 783
Plšková Lenka Ing.   odborná pracovnice projektu 4c-N1.452 495 817 331 601 382 078
Stránská Jitka Ing.   rozpočet kapitoly 28 s vazbou na příspěvkové organizace, kontrolní činnost 4c-N1.451 495 817 415 601 325 878
Žehan Michal Mgr.   financování sociálních služeb 9-N1.909 495 817 444 601 326 639

DS - odbor dopravy a silničního hospodářství

*)         Kliknutím na jméno pracovníka se otevře poštovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou
**)       Kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře

příjmení, jméno, titul* zástup cinnost č. dveří** telefon mobil
Jurček Tomáš Ing. zástup vedoucí odboru 4b-P1.414 495 817 630 775 237 651
Klodová Pavla Bc.   ekonom odboru, rozpočet odboru dopravy 4b-P1.418 495 817 253  
Mazánek David Mgr.Bc.   právník 4b-P1.415 495 817 635  
Šafářová Jana Ing.   referentka odboru, asistenční činnost 4b-P1.415 495 817 631 720 987 140
oddělení dopravy
Křížová Jana Mgr. zástup vedoucí oddělení dopravy 4b-P1.416 495 817 633  
Bažantová Iva   odborná způsobilost dopravců, prokazování finanční způsobilosti, licence pro mezinár. přepravu, stanoviska (vydání a prodloužení) pro okresy HK, JC 4c-P1.439 495 817 634 606 094 491
Cögerová Eva   státní odborný dozor v silniční dopravě, prošetřování a vyřizování stížností na úseku dopravy 4c-P1.439 495 817 643 736 521 857
Erbenová Jitka   odvolací řízení u přestupků proti BESIP, odborný dozor na AŠ, odborná způsobilost učitelů AŠ, státní odborný dozor, výjimky z omezení jízdy 4c-P1.442 495 817 636  
Filipová Alena Ing.   státní odborný dozor v silniční dopravě, prošetřování a vyřizování stížností na úseku dopravy 4c-P1.439 495 817 644 702 194 211
Vanická Darina Mgr.   odvolací řízení u přestupků proti BESIP 4c-P1.442 495 817 637 775 563 574
Šafránek Jiří   státní odborný dozor v silniční dopravě, vydávání, odnímání osvědčení STK, kontrola přepravy nebezpečných věcí 4b-P1.416 495 817 645 725 716 229
Široký Roman Ing. Mgr.   odvolací řízení u přestupků proti BESIP, zkoušky učitelů výuky a výcviku AŠ 4b-P1.416 495 817 677  
oddělení dopravní obslužnosti
Procházka David Ing. zástup vedoucí oddělení 4b-P1.419 495 817 660 607 094 572
Nosek Petr Mgr.   dopravní specialista - technolog veřejné dopravy 4c-P1.441 495 817 653 775 328 831
Papež Radek Bc.   dopravní specialista - technolog drážní veřejné dopravy 4c-P1.441 495 817 289  
Polák Petr   Kontrolní činnost ve veřejné dopravě 4b-P1.419 495 817 651 702 209 364
Prymš Dominik Mgr.   dopravní specialista - technolog veřejné dopravy 4c-P1.441 495 817 671 777 076 547
Veselá Judita Ing. Ph.D.   dopravní specialista - technolog veřejné dopravy 4c-P1.441 495 817 655 773 073 757
Veselý Vítězslav   Dopravní specialista - analytik 4b-P1.419 495 817 641 606 051 127
Šandová Alena Ing.   dopravní specialistka - smlouvy a vyúčtování 4b-P1.418 495 817 652 607 068 669
oddělení silničního hospodářství
Pospíšil Jiří Ing. zástup vedoucí oddělení silničního hospodářství 4b-P1.417 495 817 649 736 521 874
Janeček Jan Ing.   zvláštní užívání sil. I. třídy, včetně nadměrných přeprav na sil. II. a I I.tříd, ochranné pásmo sil. I. třídy, včetně reklam. zařízení, připojování 4b-P1.417 495 817 642 607 068 663
Kubcová Šárka Ing.   referentka oddělení silničního hospodářství 4c-P1.440 495 817 647  
Matějková Jana Ing.   stanoviska k územně plánovací dokumentaci a závazná stanoviska v územním řízení zhlediska řešení silnic II. a III. tříd, uzavírky a objížďky na sil. I. tř. 4c-P1.440 495 817 648  
Teichmanová Michaela Ing.   speciální stavební úřad, závazná stanoviska v územním řízení zhlediska řešení silnic II. a III. tříd 4c-P1.440 495 817 650 606 021 036
Vaňásek Jaroslav Ing.   uzavírky, objížďky a zvláštní užívání silnic I. třídy, speciální stavební úřad, stanoviska k územně plánovací dokumentaci a závazná stanoviska v územním řízení zhlediska řešení silnic II. a III. tříd 4c-P1.440 495 817 356 602 663 814

ZD - odbor zdravotnictví

*)         Kliknutím na jméno pracovníka se otevře poštovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou
**)       Kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře

příjmení, jméno, titul* zástup cinnost č. dveří** telefon mobil
Bášová Ludmila Ing. zástup vedoucí odboru 5-N2.20 495 817 577 736 521 832
Baše Karel Mgr.   právník 4c-N3.447 495 817 509 725 511 758
oddělení zdravotnictví
Zdražilová Lenka Ing zástup vedoucí oddělení 4b-N2.415 495 817 506 736 521 875
Fabiánová Šárka Mgr.   kontroly poskytovatelů,kontrola obci, přestupky v oblasti zdravotnictví 4a-N2.412 495 817 340 601 362 123
Jakubec Jan Mgr.   stížnosti, přezkumy lékařských posudků a rozhodnutí o ukončení DPN, přestupky v oblasti zdravotnictví 4a-N2.412 495 817 464  
Kapuciánová Alla Bc.   udělování oprávnění k poskytnutí zdravotních služeb, kontroly poskytovatelů, kontrola obci 4a-N2.412 495 817 526  
Kukalová Barbora DiS.   udělování oprávnění k poskytování zdravotních služeb, pokračování po zemřelém poskytovateli 4c-N1.445 495 817 522 736 521 903
Minyuková Tereza   udělování oprávnění k poskytování zdravotních služeb, poskytování preventivní péče mimo zdrav. zařízení, přerušení poskytování zdrav. služeb 4c-N1.444 495 817 523  
Veselá Kukalová Jaroslava   udělování oprávnění k poskytování zdravotních služeb, zdravotnická dokumentace 4c-N1.445 495 817 505 725 003 041
Šourková Marie   udělování oprávnění k poskytování zdravotních služeb, výběrová řízení před uzavřením smlouvy se zdrav. poj. 4c-N1.444 495 817 502 725 593 351
oddělení zdravotní péče a ekonomiky
Hlinková Jana Ing. zástup vedoucí oddělení 5-N2.23 495 817 446 727 883 501
Filková Barbora DiS.   projektová manažerka ve zdravotnictví 5-N2.27 495 817 529 725 999 516
Hemelíková Markéta   5-N2.33 495 817 703  
Hynková Jana Mgr.   referentka oddělení zdravotní péče a ekonomiky 5-N2.33 495 817 137 727 949 896
Svrbíková Lucie Ing.   referentka 5-N2.33 495 817 562 601 375 637

INV - odbor investic

*)         Kliknutím na jméno pracovníka se otevře poštovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou
**)       Kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře

příjmení, jméno, titul* zástup cinnost č. dveří** telefon mobil
Nýč Václav Ing. zástup vedoucí odboru 1a-N3.101 495 817 570 602 441 087
Janeček Jan JUDr. Ph.D.   právník 4b-N3.420 495 817 365 607 074 383
Kutík Jiří DiS.   strategické investice 4a-P3.401 495 817 360  
Michl Miroslav Ing.   strategické investice 4a-P3.401 495 817 702 736 521 905
Mrázek František DiS.   strategické investice 4a-P3.401 495 817 357 602 161 674
Prouzová Hana   asistentka 1a-N3.102 495 817 575 736 521 864
Šumpíková Pavlína   administrativní a spisová služba 1a-N3.102 495 817 261  
oddělení veřejných zakázek
Bučková Jitka Mgr. zástup vedoucí oddělení zakázek 4b-N3.422 495 817 512 602 246 595
Blezzardová Jana JUDr.   právnička 4a-N3.423 495 817 453 727 883 498
Jančová Monika Ing.   specialistka veřejných zakázek 4a-N3.423 495 817 517 725 593 698
oddělení přípravy a realizace staveb
Trumm Eduard Ing. zástup vedoucí oddělení přípravy a realizace staveb 4a-N2.410 495 817 463 725 082 412
Brádlová Jitka   investiční manažerka 4a-N2.413 495 817 349 736 521 865
Dvořáček Bořek Ing.   4a-P3.406 495 817 679  
Čapek Roman Ing.   referent oddělení přípravy a realizace staveb 4a-P3.406 495 817 659 737 997 799
Janderová Veronika   zpracovávání a aktualizace plánu investiční výstavby na majetku kraje, zabezpečení podkladů pro financování investiční výstavby 4b-N3.421 495 817 368 702 296 512
Jiráňová Jana Ing.   4a-N2.411 495 817 841  
Kosař Roman Ing.   plán investiční výstavby, podklady pro financování výstavby 4a-N2.411 495 817 362 725 974 312
Křivanec Radim Bc.   referent pasportizace majetku kraje 4a-P3.406 495 817 657  
Pavlík Marek Ing.   referent oddělení přípravy a realizace staveb 4a-P3.401 495 817 364 702 124 847
Satorie Ladislav Ing.   příprava a realizace investic, zabezpečení podkladů pro financování investiční výstavby 4a-N2.411 495 817 312 604 235 224
Slezák Petr   příprava a realizace investic v dopravě 4a-N2.411 495 817 361 725 708 824
Strnad Jiří Ing.   referent oddělení přípravy a realizace staveb, zdravotnictví 4a-N2.413 495 817 366 727 826 870
Žilka Libor Ing.   Referent oddělení přípravy a realizace staveb, zdravotnictví 4a-N2.413 495 817 175 725 999 515
oddělení ekonomické
Vachata Jan RNDr. zástup vedoucí oddělení 4b-N3.420 495 817 445 725 948 502
Jungvirtová Jaroslava Ing. Ph.D.   správce kapitoly 21 - investice a evropské projekty 4b-N3.421 495 817 405  
Malcová Dagmar   zpracovávání a aktualizace plánu investiční výstavby na majetku kraje, zabezpečení podkladů pro financování investiční výstavby 4b-N3.415 495 817 276 736 521 888
Vančurová Jitka Bc.   správce kapitoly 21 - investice a evropské projekty 4b-N3.415 495 817 272 724 325 753

VAFK - oddělení interního auditu a finanční kontroly

příjmení, jméno, titul* zástup cinnost č. dveří** telefon mobil
Drahoš Jiří Ing. zástup vedoucí oddělení 4a-P3.423 495 817 316 736 521 870
Bradnová Alexandra Mgr.   pověřenec pro ochranu osobních údajů 4a-P3.423 495 817 278 725 542 588
Holomková Ladislava Ing.   finanční kontrola/následná finanční kontrola poskytnutých veřejných prostředků z rozpočtu KHK 4a-P3.423 495 817 590 736 521 901
Horáčková Jindra Ing.   finanční kontrola/následná finanční kontrola poskytnutých veřejných prostředků z rozpočtu KHK 4a-P3.423 495 817 528 725 576 908
Škrhová Zuzana Ing.   finanční kontrola/následná finanční kontrola poskytnutých veřejných prostředků z rozpočtu KHKředků z rozpočtu KHK 4a-P3.423 495 817 346  

KP - odbor kultury a památkové péče

příjmení, jméno, titul* zástup cinnost č. dveří** telefon mobil
Churtajeva Kateřina Mgr. zástup vedoucí odboru DP-HK3.19 495 817 330 737 997 977
Charouzková Kateřina Mgr.   asistentka odboru DP-HK3.18 495 817 151  
Sejkorová Lucie Ing.   ekonomka odboru kultury a památkové péče DP-HK3.20 495 817 310  
oddělení kultury
Mazánková Pavlína Mgr. zástup vedoucí oddělení kultury DP-HK3.15 495 817 322 720 987 142
Doležalová Věra Mgr.   odborná referentka oddělení kultury DP-HK3.14 495 817 466  
Šimek Antonín Bc. DiS.   odborný referent oddělení kultury DP-HK3.14 495 817 255  
oddělení památkové péče
Smolík Milan Ing. zástup vedoucí oddělení památkové péče DP-HK3.37 495 817 458 601 325 879
Barešová Lucie Mgr.   odborná referentka památkové péče DP-HK3.36 495 817 319 606 096 354
Baudišová Tamara PaedDr.   odborná referentka památkové péče DP-HK3.35 495 817 311 601 376 690
Burešová Helena Mgr.   odborná referentka památkové péče DP-HK3.36 495 817 353 725 575 323

zastupitelé

příjmení, jméno, titul* zástup cinnost č. dveří** telefon mobil
Štěpán Jiří PhDr. Ph.D. zástup hejtman Královéhradeckého kraje 1a-N5.117 495 817 223  
Adamec Ivan Mgr.   člen zastupitelstva     
Antl Miroslav JUDr.   člen zastupitelstva     
Berdychová Martina Mgr.   náměstkyně hejtmana 9-N3.901 495 817 351  
Berkovcová Jana Mgr.   členka zastupitelstva     
Bělobrádek Pavel MVDr. Ph.D., MPA   člen zastupitelstva     
Birke Jan   člen zastupitelstva     
Cabicar Aleš Ing.   náměstek hejtmana 9-N3.918 495 817 313  
Cogan Rudolf JUDr. Ing. Ph.D.   člen rady 1a-N3.120 495 817 430  
Derner Vladimír Ing.   náměstek hejtmana 9-N3.921 495 817 290  
Drejslová Jana Mgr.   předsedkyně výboru sociálního     
Dvořák Josef   předseda výboru pro dopravu     
Červíček Martin Mgr.   1. náměstek hejtmana 9-N3.904 495 817 548  
Fink Zdeněk MUDr.   předseda výboru pro kulturu a památkovou péči     
Friedrich Stanislav   člen zastupitelstva     
Hanousek Martin Mgr.   předseda výboru pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti 1a-N3.118 495 817 359 720 987 141
Hantschová Ivana MVDr.   členka zastupitelstva     
Hečko Pavel Bc.   člen rady 4b-N3.416 495 817 530  
Heger Leoš doc. MUDr. CSc.   člen zastupitelstva     
Jarolím Jan Ing.   člen zastupitelstva     
Jiránek Martin Ing.   člen zastupitelstva     
Kálal Jiří Bc. DiS.   člen zastupitelstva     
Klíma Karel Bc.   člen rady 9-N3.923 495 817 327  
Kodydek Miroslav   člen zastupitelstva     
Koleta Petr   člen zastupitelstva     
Kostelníček Jaroslav Ing. Bc.   člen zastupitelstva     
Kracíková Dana Ing.   předsedkyně výboru zdravotního     
Lukášek Josef PaedDr.   člen zastupitelstva     
Maclová Anna Ing.   členka zastupitelstva     
Matějka Miroslav Bc. DiS.   člen zastupitelstva     
Matyášová Eva MUDr.   členka zastupitelstva     
Morávek Jiří   člen zastupitelstva     
Ondráček Zdeněk JUDr. PhDr. Ph.D.   člen zastupitelstva     
Outlý Jindřich Ing.   předseda výboru kontrolního 1a-N3.117 495 817 358  
Praus Zdeněk Ing.   člen zastupitelstva     
Ruml Otakar Ing. RSDr.   předseda výboru pro životní prostředí a zemědělství 4a-N3.406 495 817 343  
Sadovský Petr   člen zastupitelstva     
Sobotka Jan Ing.   předseda výboru bezpečnostního     
Sommer Milan Ing.   předseda výboru finančního 4a-N3.407 495 817 545  
Vaňková Edita Mgr.   předsedkyně výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost     
Vlasák Oldřich Ing.   předseda výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch     
Šormová Táňa Mgr.   členka zastupitelstva     
Štayrová Monika Ing.   členka zastupitelstva     
Švorc Zdeněk Ing.   neuvolněný zastupitel     
Řehoř Václav Mgr.   člen rady 1a-N3.105 495 817 275  

SNKHK - Správa nemovitostí Královéhradeckého kraje

příjmení, jméno, titul* zástup cinnost č. dveří** telefon mobil
Jireš Rostislav zástup ředitel pověřený prokurou 9-N1.911a 495 817 750 607 068 665
Chmelová Věra   9-N2.920 495 817 751  
Červinka Josef   vedoucí úseku hospodářské správy 9-N1.910 495 817 754 736 521 850
Hornyšová Hana   mzdová a účetní agenda 9-N1.911 495 817 752  
Hovadová Lenka   9-N1.911 495 817 761  
Jirků Josef   9-N1.910 495 817 765  

Centrum investic, rozvoje a inovací (příspěvková org.)

příjmení, jméno, titul* zástup cinnost č. dveří** telefon mobil
Korych Lukáš, JUDr. Bc zástup ředitel CIRI 7-N2.39 495  81 7 8 725 420 175
Langerová Romana   asistentka 7-N2.38 495 817 836 725 506 842
Těšitelová Zdeňka   asistentka ředitele 7-N2.38 495 817 802 724 540 545
oddělení rozvoje a inovací
Kučerová Zita RNDr. PhD. zástup zástupce ředitele, vedoucí Centra rozvoje a inovací 7-N2.38a 495 817 803 724 540 546
Antropiusová Daniela Ing.   odborný konzultant 5-N1.14 495  81 7 8 720 026 499
Bartošová Šárka Mgr.   odborný konzultant 5-N2.36 495  81 7 8 702 015 540
Doležal Pavel, Mgr.   odborný konzultant 5-N2.09 495 817 853 606 087 472
Hanušová Jana, Mgr.   odborný konzultant 5-N2.09 495  81 7 8 775 553 929
Hromádko Tomáš, Ing.   projektový manažer 5-N2.32 495  81 7 8 725 027 793
Kopecká Kateřina Ing.   odborný konzultant 5-N2.01 495 817 816 720 403 783
Merta Tomáš, Mgr.   odborný konzultant 5-N2.09 495 817 852 725 460 947
Mlejnek Ladislav Ing.   vedoucí Oddělení rozvoje 5-N2.08 495 817 814 775 553 933
Pourová Kateřina, Ing.   odborný konzultant 5-N2.01 495 817 807 720 403 782
Prausová Jana   asistentka 5-N2.01 495 817 815 702 291 742
Semerád Jakub, Mgr.   odborný konzultant 5-N1.14     
Smetanová Jana Ing.   odborný konzultant 5-N2.01 495 817 854 724 971 702
Všetečka Daniel Bc., MSc.   vedoucí Oddělení inovací 5-N2.07 495 817 810 720 404 204
Šimek Karel Bc.   odborný konzultant 5-N2.09 495 817 812 775 553 922
Švecová Kateřina Mgr.   odborný konzultant 5-N1.14 495 817 825 725 460 948
oddělení projektového řízení
Bacovská Lenka Ing. zástup vedoucí Centra projektového řízení 5-N2.13 495 817 813 724 049 639
Bezdíčková Marcela Mgr.   projektový manažer 5-N2.34 495 817 829 725 027 795
Chmel Petr Mgr.   projektový manažer 5-N2.14 495 817 817 727 921 774
Kazdová Iveta Bc.   projektový manažer 5-N2.34 495  81 7 8 725 954 844
Machová Klára, Bc.   projektový manažer 5-N2.14 495 817 806 601 366 690
Marek Josef   odborný konzultant pro energetiku Nchod    601 325 883
Martincová Tereza Ing.   projektový manažer 5-N2.32 495 817 805 702 024 629
Novotný Ondřej   projektový manažer 5-N2.36 495  81 7 8 725 519 078
Petříčková Sáva Ing.   projektový manažer 5-N2.15 495  81 7 8 606 076 646
Pešková Dana Ing.   projektový manažer 5-N2.32 495 817 826 724 762 096
Poldová Jana Mgr.   vedoucí Oddělení ESF 5-N2.12 495 817 833 725 745 519
Rajtmajerová Michaela DiS   asistentka 5-N2.14 495 817 809 724 540 544
Rohlenová Lucie, Mgr.   projektový manažer 5-N2.15 495 817 855 720 404 198
Trávníček Richard, Mgr.   projektový manažer 5-N2.32 495 817 847 725 502 933
Vargová Nikola, Mgr.   projektový manažer 5-N2.15 495 817 839 725 928 567
Vítová Jana Ing.   projektový manažer 5-N2.14 495 817 824 720 404 203
Štěrbová Jana Ing.   projektový manažer 5-N2.15 495 817 811 724 871 788

Zdravotnický holding a.s. - Pospíšilova 356, Hradec Králové, doručovací adresa: Luční 460, 500 03 HK

příjmení, jméno, titul* zástup cinnost č. dveří** telefon mobil
Procházka, Miroslav Ing. Ph.D. zástup předseda představenstva - 775 563 573 776 069 842
Bartošová Zuzana Ing.   místopředseda představenstva    727 875 969
Černá Andrea, Bc.   asistentka ředitele a odoborný referent -    775 563 573
Prokeš Josef Ing.   člen představenstva -    603 844 222
Sommerová Marcela      733 103 057