Telefonní seznam zaměstnanců a zastupitelů

  • Telefonní číslo ústředny krajského úřadu: 495 817 111
  • Informační centrum krajského úřadu: 495 817 842 - 3
  • Datová schránka: gcgbp3q
  • 24 hodinová povodňová služba zabezpečovaná odborem ZP: 736 521 907
  • krizový štáb (pouze v případě svolání štábu): 725 082 415

Vyhledávání

Telefonní seznam

ZP - odbor životního prostředí a zemědělství

*)         Kliknutím na jméno pracovníka se otevře poštovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou
**)       Kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře

příjmení, jméno, titul* zástup cinnost č. dveří** telefon
Krejzlík Miroslav RNDr. zástup vedoucí odboru 9-P1.904 495 817 190
Rudolf Emil Ing. JUDr.   právník 1a-N1.103 495 817 632
oddělení vodního hospodářství
Štorek Zdeněk Ing. zástup vedoucí oddělení vodního hospodářství 1a-P1.103 495 817 194
Chlápek Miloslav Ing.   vodní hospodářství, sanace, geologie 4a-N1.414 495 817 185
Fibichová Marie Ing.   vodní hospodářství, kanalizace, odpadní vody, závadné látky 1a-P1.105 495 817 421
Kalousková Ida Bc.   vodní hospodářství, odvolací agenda 4a-N1.407 702 209 276
Merunka Pavel Ing. Ph.D.   vodní hospodářství, kanalizace, odpadní vody, závadné látky 1a-P1.105 601 376 695
Valterová Eva Ing.   vodní hospodářství, hraniční vody, povodně, vodní nádrže 1a-P1.104 495 817 189
oddělení ochrany přírody a krajiny
Čejka Miloš Ing. zástup vedoucí oddělení 9-N1.907 495 817 209
Bartošová Ivana Ing. Ph.D.   ochrana přírody a krajiny, CITES 9-P1.901 495 817 173
Brát Josef Ing.   ochrana přírody a krajiny, CITES 1a-N1.102 727 814 591
Brodský Michal Mgr. DiS.   ochrana přírody a krajiny, CITES 1a-N1.102 495 817 370
Kropáčková Markéta Ing.   ochrana přírody a krajiny, CITES DP-NA.16 495 817 611
Mašková Kateřina Mgr.   ochrana přírody a krajiny, CITES 1a-N1.102 495 817 323
Nosek Tomáš RNDr.   NATURA 2000 9-P1.901 495 817 566
Novák Aleš Ing.   NATURA 2000 9-P1.901 725 560 755
Zapletalová Helena Mgr.   ochrana přírody a krajiny, CITES 9-P1.901 495 817 564
oddělení zemědělství
Novák František Ing. zástup vedoucí oddělení 9-N1.907 495 817 186
Beranová Kateřina Ing.   ochrana zemědělského půdního fondu 9-N1.908 495 817 591
Klika Daniel Bc. DiS.   lesnictví, dotace 1a-P3.108 495 817 428
Kovářová Veronika Ing.   Rybářství, myslivost 9-N1.908 495 817 198
Marková Kateřina Ing.   koordinovaná stanoviska, dotace 1a-P1.104 495 817 457
Pechar Jiří Ing.   ochrana zemědělského půdního fondu 9-N1.908 495 817 293
Teplá Dana Ing.   lesnictví, dotace 1a-P3.108 495 817 496
oddělení EIA, IPPC a technické ochrany životního prostředí
Veselý Richard Dr., Ing. zástup vedoucí oddělení 1a-N1.104 495 817 184
Boháčová Michaela Mgr. Ph.D.   technická ochrana životního prostředí / odpadové hospodářství 1a-N1.101 727 883 508
Brátová Pavlína Bc.   technická ochrana životního prostředí / ochrana ovzduší 4a-N1.413 495 817 291
Hůla Milan Ing., Mgr.   integrovaná prevence - IPPC 1a-N1.105 495 817 424
Hyšková Helena Mgr.   posuzování vlivu na životní prostředí - EIA, SEA 1a-N1.104 607 068 653
Jarošová Eva Ing.   technická ochrana životního prostředí, ochrana ovzduší 4a-N1.413 495 817 292
Leden Milan Ing.   technická ochrana životního prostředí / odpadové hospodářství 1a-N1.101 495 817 197
Miklasová Věra Ing.   posuzování vlivu na životní prostředí - EIA, prevence závažných havárií 9-N1.906 495 817 674
Ondráčková Romana Bc.   4a-N1.413 495 817 341
Paděrová Zuzana Ing.   posuzování vlivu na životní prostředí - EIA 9-N1.906 495 817 204
Pánková Dominika Bc.   posuzování vlivu na životní prostředí - EIA 9-N1.906 495 817 204
Poláková Martina Ing.   technická ochrana životního prostředí / odpadové hospodářství 1a-N1.105 495 817 183
Turečková Vendula Ing.   integrovaná prevence - IPPC 4a-N1.407 495 817 450
Šnajdr Marek Ing.   posuzování vlivů na životní prostředí - EIA, SEA Podpora samosprávných činností kraje v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí 9-N1.906 495 817 141
oddělení administrativní a správní
Richtr Štěpán Mgr. zástup vedoucí oddělení 1a-N1.103 495 817 521
Kliková Iva Bc.   asistenční činnosti, referentka odboru 9-P1.903 495 817 483
Lorencová Renata   ekonomka, kapitola 02 - životní prostředí a zemědělství 4a-N1.414 725 766 131
úsek samosprávných činností
Slavík Ondřej Ing. zástup vedoucí úseku 4a-N1.414 736 521 911
Burešová Tereza Ing.   environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 4a-N1.414 495 817 527
Loudová Ivana   stanoviska OPŽP, tajemnice výboru pro ŽP 9-P1.903 495 817 193