Telefonní seznam zaměstnanců a zastupitelů

  • Telefonní číslo ústředny krajského úřadu: 495 817 111
  • Informační centrum krajského úřadu: 495 817 842 - 3
  • Datová schránka: gcgbp3q
  • 24 hodinová povodňová služba zabezpečovaná odborem ZP: 736 521 907
  • krizový štáb (pouze v případě svolání štábu): 725 082 415

Telefonní seznam ke stažení

Telefonní seznam KÚ KHK k 12.10.2018 (xlsx, 46 kB, 12.10.2018 13:01)

Vyhledávání

Telefonní seznam

KH - odbor kancelář hejtmana

*)         Kliknutím na jméno pracovníka se otevře poštovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou
**)       Kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře

příjmení, jméno, titul* zástup cinnost č. dveří** telefon
Pejšek Miroslav Ing. zástup pověřen vedením odboru, bezpečnostní ředitel KÚ 1a-N4.101 495 817 206
Barešová Dominika Mgr.   zahraniční vztahy 1a-N5.105 495 817 354
Klikarová Hana Mgr.   právnička 1a-N5.103 495 817 208
Maroušková Markéta Mgr.   referentka odboru 1a-N5.102 495 817 205
Nyklíčková Tereza   tajemnice hejtmana kraje 1a-N5.104 495 817 503
Teplá Petra Ing.   ekonomka odvětví - kapitola18,finanční dary poskytované radou kraje 1a-N5.102 495 817 352
oddělení sekretariátu hejtmana
Černá Kateřina zástup pověřena vedením oddělení sekretariátu hejtmana 1a-N5.118 495 817 222
Popelka Břetislav   řidič 1a-P2.106 495 817 536
Vaníček Michal   řidič 1a-P2.106 495 817 538
Veselá Petra   referentka sekretariátu hejtmana 1a-N5.118 495 817 221
úsek asistentů/asistentek
Dušková Radka Ing. zástup vedoucí úseku, asistentka náměstkyně hejtmana Mgr. Martiny Berdychové 9-N3.902 495 817 565
Drábková Věra Ing. DiS.   asistentka 1. náměstka hejtmana Mgr. Martina Červíčka 9-N3.903 495 817 442
Černá Iveta   asistentka člena rady Bc. Pavla Hečka 4b-N3.417 495 817 333
Janečková Lydie Mgr.   asistentka člena rady JUDr. Ing. Rudolfa Cogana, Ph.D. 1a-N3.119 495 817 215
Javůrková Lucie Ing.   asistentka náměstka hejtmana Ing. Vladimíra Dernera 9-N3.920 495 817 363
Nováková Soňa   asistentka náměstka hejtmana Ing. Aleše Cabicara 9-N3.919 495 817 474
Novotná Květoslava Bc.   asistentka člena rady Bc. Karla Klímy 9-N3.922 495 817 324
Vavrečková Veronika Mgr.   asistentka člena rady Mgr. Václava Řehoře 1a-N3.104 495 817 251
oddělení tiskové
Lechmann Dan Mgr. zástup vedoucí oddělení 4b-N3.437 495 817 133
Friček Michal Mgr.   public relations, prezentační materiály, užívání znaku a loga kraje 4b-N3.437 495 817 207
Klemt Jiří   odborný referent 4b-N3.437 495 817 213
Svatoňová Martina Mgr.   redaktorka tiskového oddělení 4a-N3.436b 495 817 218
Vaníček Lukáš Bc.   referent tiskového oddělení 4b-N3.436b 495 817 271
Velčovská Sylvie Mgr.   tisková mluvčí 4b-N3.436b 495 817 203
oddělení krizového řízení
Lukáč Jan Mgr.   zajišťování připravenosti kraje na řešení krizových situací ve vojenské ob lasti, zpracování dílčího plánu obrany, oblast kybernetické bezpečnosti, národní systém reakce na krize 1a-N4.104 495 817 211
Mareš Jan Ing.   agenda bezpečnostních rad, krizových štábů, IZS, krizové plány, analýza rizik 1a-N4.103 495 817 201
Šebesta Tomáš Bc.   agenda bezpečnostních rad, krizových štábů, IZS 1a-N4.104 495 817 471