Telefonní seznam zaměstnanců a zastupitelů

  • Telefonní číslo ústředny krajského úřadu: 495 817 111
  • Informační centrum krajského úřadu: 495 817 842 - 3
  • Datová schránka: gcgbp3q
  • 24 hodinová povodňová služba zabezpečovaná odborem ZP: 736 521 907
  • krizový štáb (pouze v případě svolání štábu): 725 082 415
Telefonní seznam ke stažení:

Vyhledávání

Telefonní seznam

KP - odbor kultury a památkové péče

příjmení, jméno, titul* zástup cinnost č. dveří** telefon
Churtajeva Kateřina Mgr. zástup vedoucí odboru 1a-P3.423 495 817 330
Sejkorová Lucie Ing.   ekonomka odboru kultury a památkové péče 1a-P3.423 495 817 310
oddělení kultury
Mazánková Pavlína Mgr. zástup vedoucí oddělení kultury 1a-P3.423 495 817 322
Doležalová Věra Mgr.   odborná referentka oddělení kultury 1a-P3.423 495 817 466
Šimek Antonín Bc. DiS.   odborný referent oddělení kultury 1a-P3.423 495 817 255
oddělení památkové péče
Smolík Milan Ing. zástup pověřený vedoucí odboru kultury a památkové péče 1a-P3.423 495 817 458
Barešová Lucie Mgr.   odborná referentka památkové péče 1a-P3.423 495 817 319
Baudišová Tamara PaedDr.   odborná referentka památkové péče 1a-P3.423 495 817 311
Burešová Helena Mgr.   odborná referentka památkové péče 1a-P3.423 495 817 353
Charouzková Kateřina Mgr.   asistentka odboru 1a-P3.423 495 817 151