Telefonní seznam zaměstnanců a zastupitelů

  • Telefonní číslo ústředny krajského úřadu: 495 817 111
  • Informační centrum krajského úřadu: 495 817 842 - 3
  • Datová schránka: gcgbp3q
  • 24 hodinová povodňová služba zabezpečovaná odborem ZP: 736 521 907
  • krizový štáb (pouze v případě svolání štábu): 725 082 415

Telefonní seznam ke stažení

Telefonní seznam KÚ KHK k 12.10.2018 (xlsx, 46 kB, 12.10.2018 13:01)

Vyhledávání

Telefonní seznam

DS - odbor dopravy a silničního hospodářství

*)         Kliknutím na jméno pracovníka se otevře poštovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou
**)       Kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře

příjmení, jméno, titul* zástup cinnost č. dveří** telefon
Jurček Tomáš Ing. zástup vedoucí odboru 4b-P1.414 495 817 630
Klodová Pavla Bc.   ekonom odboru, rozpočet odboru dopravy 4b-P1.418 495 817 253
Mazánek David Mgr.Bc.   právník 4b-P1.415 495 817 635
Šafářová Jana Ing.   referentka odboru, asistenční činnost 4b-P1.415 495 817 631
oddělení dopravy
Křížová Jana Mgr. zástup vedoucí oddělení dopravy 4b-P1.416 495 817 633
Bažantová Iva   odborná způsobilost dopravců, prokazování finanční způsobilosti, licence pro mezinár. přepravu, stanoviska (vydání a prodloužení) pro okresy HK, JC 4c-P1.439 495 817 634
Cögerová Eva   státní odborný dozor v silniční dopravě, prošetřování a vyřizování stížností na úseku dopravy 4c-P1.439 495 817 643
Erbenová Jitka   odvolací řízení u přestupků proti BESIP, odborný dozor na AŠ, odborná způsobilost učitelů AŠ, státní odborný dozor, výjimky z omezení jízdy 4c-P1.442 495 817 636
Filipová Alena Ing.   státní odborný dozor v silniční dopravě, prošetřování a vyřizování stížností na úseku dopravy 4c-P1.439 495 817 644
Vanická Darina Mgr.   odvolací řízení u přestupků proti BESIP 4c-P1.442 495 817 637
Šafránek Jiří   státní odborný dozor v silniční dopravě, vydávání, odnímání osvědčení STK, kontrola přepravy nebezpečných věcí 4b-P1.416 495 817 645
Široký Roman Ing. Mgr.   odvolací řízení u přestupků proti BESIP, zkoušky učitelů výuky a výcviku AŠ 4b-P1.416 495 817 677
oddělení dopravní obslužnosti
Procházka David Ing. zástup vedoucí oddělení 4b-P1.419 495 817 660
Nosek Petr Mgr.   dopravní specialista - technolog veřejné dopravy 4c-P1.441 495 817 653
Papež Radek Bc.   dopravní specialista - technolog drážní veřejné dopravy 4c-P1.441 495 817 289
Polák Petr   Kontrolní činnost ve veřejné dopravě 4b-P1.419 495 817 651
Prymš Dominik Mgr.   dopravní specialista - technolog veřejné dopravy 4c-P1.441 495 817 671
Veselá Judita Ing. Ph.D.   dopravní specialista - technolog veřejné dopravy 4c-P1.441 495 817 655
Veselý Vítězslav   Dopravní specialista - analytik 4b-P1.419 495 817 641
Šandová Alena Ing.   dopravní specialistka - smlouvy a vyúčtování 4b-P1.418 495 817 652
oddělení silničního hospodářství
Pospíšil Jiří Ing. zástup vedoucí oddělení silničního hospodářství 4b-P1.417 495 817 649
Janeček Jan Ing.   zvláštní užívání sil. I. třídy, včetně nadměrných přeprav na sil. II. a I I.tříd, ochranné pásmo sil. I. třídy, včetně reklam. zařízení, připojování 4b-P1.417 495 817 642
Kubcová Šárka Ing.   referentka oddělení silničního hospodářství 4c-P1.440 495 817 647
Matějková Jana Ing.   stanoviska k územně plánovací dokumentaci a závazná stanoviska v územním řízení zhlediska řešení silnic II. a III. tříd, uzavírky a objížďky na sil. I. tř. 4c-P1.440 495 817 648
Teichmanová Michaela Ing.   speciální stavební úřad, závazná stanoviska v územním řízení zhlediska řešení silnic II. a III. tříd 4c-P1.440 495 817 650
Vaňásek Jaroslav Ing.   uzavírky, objížďky a zvláštní užívání silnic I. třídy, speciální stavební úřad, stanoviska k územně plánovací dokumentaci a závazná stanoviska v územním řízení zhlediska řešení silnic II. a III. tříd 4c-P1.440 495 817 356