Vesnice roku 2010 - Královéhradecký kraj na vrcholu

11. 5. 2010 Autor: Renata Fodorová

V Královéhradeckém kraji se i v letošním ročníku soutěže Vesnice roku 2010 přihlásilo rekordně 37 obcí, nejvíce z celé České republiky. V loňském roce kraj zaujal rovněž první místo v ČR s přihlášenými 50-ti obcemi.

Vyhlášení již 16. ročníku soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova se uskutečnilo dne 2. března 2010 v Praze při příležitosti konání Dne malých obcí.

Cílem této soutěže je snaha vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského života v obci.

V letošním roce se do soutěže přihlásilo rekordních 353 obcí ze třinácti krajů České republiky.

Všechny přihlášené obce budou v následujících dvou měsících, tj. v květnu a červnu, navštíveny a hodnoceny krajskou komisí složenou ze zástupců vyhlašovatelů a spoluvyhlašovatelů soutěže.

Mezi hodnotící kritéria patří: Koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství přírodní prvky a péče o krajinu.

V rámci hodnocení krajských kol mohou obce získat některá z následujících ocenění:

 • Zlatá stuha - za vítězství v krajském kole
 • Modrá stuha - za společenský život
 • Bílá stuha - za činnost mládeže
 • Zelená stuha - za péči o zeleň a životní prostředí
 • Oranžová stuha - za spolupráci obce a zemědělského subjektu
 • Dále mohou obce získat různá mimořádná ocenění a diplomy, např. za vzorné vedení obecní knihovny, za vzorné vedení kroniky nebo za kvalitní květinovou výzdobu (tzv. Fulínova cena).

  Soubory ke stažení

  • Příloha č. 1 (xls, 34 kB, 11.5.2010)

   Seznam přihlášených obcí

  • Příloha č. 2 (xls, 24 kB, 11.5.2010)

   Počty přihlášených obcí - srovnání v letech