Vesnice roku 2011

9. 3. 2011 Autor: Renata Fodorová

Vyhlášení již 17. ročníku soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova se uskutečnilo dne 1. března 2011 v Praze při příležitosti konání Dne malých obcí. Slavnostního podepsání a vyhlášení podmínek se zúčastnili přední zástupci vyhlašovatelů soutěže.

Soutěže se mohou zúčastnit obce vesnického charakteru, které mají maximálně 6 300 obyvatel a které mají zpracovaný vlastní strategický dokument zabývající se rozvojem obce, program obnovy vesnice nebo program rozvoje svého územního obvodu.

Obce mohou podávat přihlášky do soutěže do 29. dubna.

Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova je každoročně vyhlašována již od roku 1995. Cílem této soutěže je snaha vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského života v obci.

Soubory ke stažení

 • Příloha č. 2 (pdf, 105 kB, 9.3.2011)

  Charakteristika předmětu soutěže Vesnice roku 2011

 • Příloha č. 1 (xls, 31 kB, 9.3.2011)

  Kontaktní místa pro příjem přihlášek do soutěže Vesnice roku 2011

 • Podmínky soutěže (pdf, 166 kB, 9.3.2011)

  Vesnice roku 2011 v Programu obnovy venkova

 • Oranžová stuha (pdf, 474 kB, 21.4.2011)

  Jak se ucházet o titul „Oranžová stuha“ v rámci soutěže Vesnice roku 2011 a finanční odměnu.