Soutěž Vesnice roku 2012 dospěla do své plnoletosti

13. 3. 2012 Autor: Renata Fodorová

Osmnáctý ročník soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova vyhlásil a podmínky slavnostně podepsali ministr zemědělství Ing. Petr Bendl, náměstek ministra pro místní rozvoj Ing. Michal Janeba, předseda Spolku pro obnovu venkova ČR Mgr. Eduard Kavala a předseda Svazu měst ČR obcí Ing. Dan Jiránek na Dnu malých obci v Praze dne 28. 2. 2012.

Cílem této soutěže je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňovaní programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova.

Obce mohou podávat přihlášky do soutěže do 30. dubna 2012. V květnu a červnu budou všechny přihlášené obce hodnoceny v rámci krajských kol, v letních měsících proběhnou vyhlášení krajských vítězů a na počátku záři se uskuteční hodnoceni celostátního kola, jehož výsledky budou zveřejněny v Luhačovicích na dvacátém ročníku Mezinárodního dětského folklorního festivalu Písni a tancem.

Kromě čestných stuh pro tři nejlepší vesnice na národní úrovni budou také oceněni vítězové jednotlivých krajských kol, a to modrou stuhou za společenský život, bílou stuhou za činnost mládeže, zelenou stuhou za péči o zeleň a životní prostředí a oranžovou stuhou za spolupráci obce a zemědělského subjektu. S těmito oceněními je spojen také příslib dotace v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova, který má ministerstvo ve své gesci.

Krajské kolo:

  • Zlatá stuha – za vítězství v krajském kole – 1 mil. Kč
  • stuhy - (modrá, bílá, oranžová) – 600 tis. Kč
  • stuha zelená – 400 tis. Kč – příslib Ministerstva životního prostředí

Celostátní kolo:

  • 1. místo – 1 mil. Kč (titul „Vesnice roku 2012)
  • 2. místo – 900 tis. Kč
  • 3. místo – 800 tis. Kč

Ing. Miroslava Tichá
tajemnice soutěže
Staroměstské nám. č. 6, 110 15 Praha 1
Tel.: 234 154 189
Email: Miroslava.Ticha@mmr.cz

Soubory ke stažení