Svazek obcí Jestřebí hory dostal ocenění za projekt domácích kompostérů

13. 1. 2016

Mnozí z Vás patrně zaregistrovali, že se některé obce ze Svazku obcí Jestřebí hory v roce 2014 zapojily do projektu s názvem Nakládání s bioodpady ve Svazku obcí Jestřebí hory, jehož cílem bylo vrátit co největší množství bioodpadu zpět do přírody v podobě kompostu. Každý, kdo vlastní na území zapojené obce rodinný dům, zahrádku či chalupu, měl možnost zapůjčit si z obecního úřadu bezplatně kompostér.

Tento projekt zaujal společnost JRK BioWaste Management s.r.o., která se zabývá odpadovým hospodářstvím a využitím inovativních řešení a technologií v této oblasti a která Svazku obcí Jestřebí hory zaslala děkovný dopis. Díky projektu domácích kompostérů se na území Svazku snížila produkce odpadů a kleslo celkové ekologické zatížení. Spolu s dopisem byl rovněž předán certifikát, na němž je vyčísleno předpokládané snížení produkce CO2 o 64 391,794 kg ročně.

„Velmi mě těší, že náš společný projekt zaujal odborníky na odpadové hospodářství a samozřejmě máme radost i z jeho praktických dopadů a podpory domácího kompostování,“ uvedl Zdeněk Špringr, předseda Svazku obcí Jestřebí hory. „Je to pro nás motivací pro tvorbu dalších opatření v rámci odpadového hospodářství, jímž bychom se chtěli i nadále zabývat,“ doplnil Špringr.

Radka Jansová

Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s.