LeaderFEST 2015 aneb „návrat ke kořenům“

3. 7. 2015

Náchod se stal na dva dny místem pro setkání zástupců místních akčních skupin a dalších příznivců venkova, pracujících metodou LEADER. Místní akční skupiny z České republiky, Slovenska a Polska se v diskuzích vrátily k podstatě metody LEADER. Heslem letošního ročníku byl návrat „Zpátky ke kořenům“.

Slavnostní zahájení již šestého mezinárodního setkání LeaderFEST proběhlo ve čtvrtek dopoledne 18.

června, přítomné přivítal „otec“ myšlenky LeaderFESTu Jiří Krist, který také předal pořadatelům

elektronický klíč know-how akce. Svá úvodní slova pronesli také Otakar Ruml, 1. náměstek hejtmana

Královehradeckého kraje, Mgr. Hana Mílová, tajemnice města Náchoda a Václav Pošmurný, předseda

Národní sítě Místních akčních skupin České republiky, z.s. (NS MAS).

Po zahájení se již rozběhla programem naplánovaná vlna diskuzí, přednášek a také individuálních

setkání nad aktuálními tématy a problémy, které místní akční skupiny řeší v návaznosti na tvorbu svých

strategií komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014–2020. Řešili se také inovace na

venkově a zajímavé inspirativní činnosti z EU, spolupráce svazků a MAS, venkovská architektura

a voda v krajině. Celým dnem souběžně probíhal seminář „Regiony a měnící se svět, hrozba nebo

příležitost?“ společně s venkovní mobilní výstavou MAREK prezentující možnosti alternativního využití

přírodních zdrojů v běžném životě. Workshopy byly následující den shrnuty v závěrech, které naleznete

na konci článku.

Celý čtvrtek na náměstí probíhal doprovodný kulturní program v podobě jarmarečních stánků plných

regionálních a místních produktů a výrobků. Mimo jiné si mohli návštěvníci poslechnout vystoupení

cimbálové kapely nebo polské lidové muziky.

Páteční dopoledne bylo věnováno aktuálním informacím ze strany Ministerstva zemědělství, Státního

zemědělského intervenčního fondu, a Ministerstva pro místní rozvoj. Následně proběhla prezentace

mezinárodní organizace ELARD, které NS MAS pro rok 2015 předsedá. Závěr dopoledního bloku byl

věnován Regionální stálé konferenci, nové platformě pro diskuzi v rámci implementace evropských

i jiných fondů pro období 2014–2020.

Konferenci uzavřel předseda NS MAS Václav Pošmurný, poděkoval všem za účast a popřál

zúčastněným mnoho zdaru a síly pro nové programové období 2014–2020.

Akce byla pořádána pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje, města Náchoda a Národní sítě

Místních akčních skupin. Dále akci finančně podpořil pivovar Náchod a Observatoř venkova.

Veronika Foltýnová

Soubory ke stažení