Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj krajeÚzemní plánování Územní studie

Studie vybraných problémů dopravní infrastruktury ovlivňujících nebo podmiňujících využití a uspořádání území ve vybrané části regionu Podkrkonoší

Poslední aktualizace: 11. 1. 2017

Předmětem územní studie, pořízené dle § 30 stavebního zákona, je zejména posouzení stanovených okruhů otázek spojených s dopravní infrastrukturou (stávající i navrhovanou v platných územně plánovacích dokumentacích nebo prověřovanou v rámci dříve pořízených územních studií) v řešeném území ve vazbě na stávající situaci v území a dále s ohledem na záměry na provedení změn v území zejména v oblasti rekreace, cestovního ruchu a zvýšení atraktivity území z pohledu rozvoje ekonomiky, včetně návrhu možných řešení.

Územní studie hodnotí jednotlivé problémové okruhy a témata v oblasti dopravní infrastruktury v řešeném území a doporučuje / navrhuje nejvhodnější řešení, a to s ohledem na stávající i budoucí potřeby řešeného i širšího území (cca do roku 2030) a hodnoty a limity využití území a dále vyhodnocuje dopady navrhovaných řešení na územně plánovací dokumentace v řešeném území a stanoví požadavky na jejich změny, včetně doporučení případné potřeby zpracování dalších územně plánovacích podkladů, prověřujících vybrané nebo související otázky k řešení v podrobnějším měřítku.

Autor: Pavla Hofmanová

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
Výkres č. 2 Výkres dílčích záměrů určených k dalšímu sledování pdf 4551 kB 11.1.2017
Výkres č. 1 Výkres řešených dílčích záměrů pdf 4283 kB 11.1.2017
Územní studie textová část pdf 25717 kB 11.1.2017