Prověření vymezení koridoru dálkového vodovodního řadu Trutnov - Červený Kostelec – Velké Poříčí

1. 8. 2014 Autor: Pavla Hofmanová

Prověření vymezení koridoru dálkového vodovodního řadu (TV1pr) Trutnov – Červený Kostelec – Velké Poříčí v Zásadách územního rozvoje Královéhradeckého kraje.

Územní studie byla pořízena ve smyslu § 25 stavebního zákona, tzn., jako územně plánovací podklad mající za úkol podle § 30 odst. 1 stavebního zákona navrhnout, prověřit a posoudit možná řešení vybraných problémů, na úseku veřejné technické infrastruktury, v tomto případě vodovodu, které by mohly významně ovlivňovat nebo podmiňovat využití a uspořádání vybrané části území Královéhradeckého kraje.

Soubory ke stažení

  • Územní studie (pdf, 3124 kB, 10.9.2014)

    Prověření vymezení koridoru dálkového vodovodního řadu (TV1pr) Trutnov – Červený Kostelec – Velké Poříčí v Zásadách územního rozvoje Královéhradeckého kraje.