Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj krajeÚzemní plánování Územní studie

Prověření vybraných variant koridoru přeložky silnice II/327 Chlumec nad Cidlinou – Nový Bydžov

Poslední aktualizace: 3. 9. 2014

Územní studie prověřující vybrané varianty vymezení koridoru pro přeložku silnice II/327 v úseku Chlumec nad Cidlinou – Nový Bydžov, a to zejména s ohledem na konkrétní územní podmínky a na územně plánovací dokumentace dotčených obcí, Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje a Generel silniční dopravy Královéhradeckého kraje.

Autor: oddělení územního plánování

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
Příloha č. 12 Vzorový příčný řez pdf 145 kB 3.9.2014
Příoha č. 11 Situace varianty C - zákres do ortofotomapy pdf 2009 kB 3.9.2014
Příloha č. 10 Situace varianty B - zákres do ortofotomapy pdf 2501 kB 3.9.2014
Příloha č. 9 Situace varianty A - zákres do ortofotomapy pdf 1220 kB 3.9.2014
Příloha č. 8 Podélný profil varianty C pdf 608 kB 3.9.2014
Příloha č. 8 Podélný profil varianty B pdf 642 kB 3.9.2014
Příloha č. 6 Podélný profil varianty A pdf 439 kB 3.9.2014
Příloha č. 5 Varianta C Zákres do ÚP pdf 1826 kB 3.9.2014
Příloha č. 4 Varianta B Zákres do ÚP pdf 1767 kB 3.9.2014
Příloha č. 3 Varianta A Zákres do ÚP pdf 656 kB 3.9.2014
Příloha č. 2 Celková situace - zákres do ortofotomapy pdf 1454 kB 3.9.2014
Příloha č. 1 Situace širších vztahů pdf 471 kB 3.9.2014
Průvodní zpráva pdf 4852 kB 3.9.2014