Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj krajeÚzemní plánování Územní studie

Posouzení možnosti variantního řešení severozápadního obchvatu Častolovic jako možného variantního řešení ve vztahu k výsledkům pořízené územní studie

Poslední aktualizace: 4. 12. 2014

Předmětem této územní studie je prověření dalšího možného propojení stávající silnice II/318 v prostoru obce Synkov – Slemeno, k. ú. Synkov (kde se z ní odpojuje silnice II/321 směr Deštné v Orlických horách) a I/11 západně od zastavěného území městyse Častolovice v rámci jeho správního území.

V rámci této územní studie je provedeno porovnání varianty východního obchvatu – varianty E, která byla navržena v rámci územní studie: „Územní studie – Návrh a posouzení umístění koridoru silnice propojující městys Častolovice respektive město Kostelec nad Orlicí s městem Rychnov nad Kněžnou včetně posouzení umístění koridoru silnice II/318 dle ZÚR KHK se zohledněním dopravních vazeb regionálního, popřípadě nadregionálního významu“, pořízené v lednu 2014.

Autor: Pavla Hofmanová

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
7. Soutisk varianty severozápad a varianty E pdf 1690 kB 4.12.2014
6. Zákres varianty E do ortofotomapy pdf 1762 kB 4.12.2014
5. Vzorový příčný řez. pdf 398 kB 4.12.2014
4. Situace severozápadní varianty - zákres do ortofotomapy pdf 1857 kB 4.12.2014
3. Podélný profil severozápadní varianty pdf 290 kB 4.12.2014
2. Situace severozápadní varianty zákres do ÚP pdf 609 kB 4.12.2014
1. Situace širších vztahů pdf 664 kB 4.12.2014
Průvodní zpráva pdf 425 kB 4.12.2014